26. Nov

2018

Glimt fra våre prosjekter

Skrevet av: Jørgen Gustavsen

Denne høsten har Junior Consulting vært medienes søkelys. Vi har vært profilert med artikler i både i Dagens Næringsliv og Adresseavisen. I Adressa sto det blant annet om to av prosjektene vi har jobbet med dette semesteret. Disse to prosjektene har vært for eiendomsaktørene Dora og Heimdal Bolig i Trondheimsregionen. I dette blogginnlegget skal vi si litt om hva vi har gjort i disse prosjektene.

Heimdal bolig har planer om å bygge nye studentboliger, og i den forbindelse kom de til oss og ønsket hjelp med hvordan disse studentboligene skal utformes. For at studentboligene skal bli så vellykket som mulig, er det viktig at Heimdal Bolig vet hva studentene foretrekker og hvordan studentene ønsker at boligen skal være. I løpet av prosjektet jobbet vi tett med Heimdal bolig for å sikre at deres ønsker ble ivaretatt. Sammen utviklet vi en spørreundersøkelse som skulle kartlegge studenters preferanser og behov når det kommer til valg av bolig. Nevnte undersøkelse ble sendt bredt ut og vi fikk til sammen over 1700(!)  svar, noe Heimdal ble svært positivt overrasket over. Med så mange svar manglet det ikke på ting å undersøke for våre tallglade konsulenter. Svarene ble analysert for å kunne gi en anbefaling om hvordan studentboligene bør utformes.  

Dora er en trøndersk eiendomsaktør som ønsket en mulighetsstudie for analyser tilknyttet byutvikling på Nyhavna. Dora forvalter den gamle ubåtbunkeren Dora 1 og andre eiendommer i nærheten, og er svært engasjerte i arbeidet med å transformere Nyhavna til en god bydel for næringsliv og private. Gjennom prosjektet ble det sett på flere faktorer knyttet til hvordan utbygging på Nyhavna påvirker handelen i midtbyen og på andre handelssentre. Det ble også sett på miljømessige gevinster ved å bygge på Nyhavna i forhold til å bygge andre steder i Trondheim. Disse gevinstene er betydelige, da Nyhavna ligger sentralt og med kort vei til det meste.  

For oss i JrC er det inspirerende å jobbe med problemstillinger som er viktige for kundene våre. I disse prosjektene får vi brukt vår kompetanse på en konstruktiv måte, og i tillegg lærer vi mye om selskapene vi jobber med. Til slutt får vi innblikk i bransjer som vi ikke ville fått dersom vi ikke hadde vært med i JrC.

 

 

 

 

Junior Consulting AS

Bergsligata 9
7017 Trondheim
Orgnr.: 998354730