28. Feb

2018

Hvordan kan Trondheimregionens utvikling styrkes nasjonalt og internasjonalt?

Skrevet av: Eirik Auråen

Lurer du på hvilke prosjekter vi jobber med i JrC? Her forteller Jørgen og Eirik om et av prosjektene de arbeider med om dagen.

Trondheimsregionen, som er et samarbeidsorgan for de nærliggende kommunene omkring Trondheim, har som mål å styrke sin utvikling nasjonalt og internasjonalt. Et viktig steg for å nå dette målet er å gjøre det attraktivt for studentene i regionen til å bli værende etter endt utdanning, slik at regionen i fremtiden hevder seg i toppen innen forskning, utdanning, næringsliv, kultur og tjenester til befolkningen.

Trondheimsregionen har derfor engasjert oss i Junior Consulting til å hjelpe dem med denne problemstillingen. Innledningsvis har vi nå utarbeidet en spørreundersøkelse som blant annet vil avdekke hvilke faktorer som er viktige for de ulike studentgruppene i valg av fremtidig arbeidsgiver og bosted, hvor godt de kjenner til tilbudene som finnes i Trondheimsregionen og hvor fornøyd de er med dette. For at dataene fra undersøkelsen skal være statistisk representative for populasjonen vi analyserer, har en viktig del av arbeidet i denne delen av prosjektfasen vært å sette en strategi for datainnhentingen. Videre i prosjektet vil vi analysere dataene fra undersøkelsen og sammenstille en rapport som oppsummerer de viktigste funnene, og basert på disse funnene komme med våre anbefalinger for hvordan Trondheimsregionen kan nå sitt mål.

PS: Hvis du ønsker å være med i trekningen av to gavekort på 1500 kroner hos Norwegian, bruk 5 minutter på å delta i spørreundersøkelsen som er en del av dette prosjektet.

Undersøkelsen finner du her: https://goo.gl/forms/aoGpdCwu5rMiEIi23

Junior Consulting AS

Bergsligata 9
7017 Trondheim
Orgnr.: 998354730