25. Aug

2017

Internship i Storebrand

Skrevet av: Morten Stulen

Denne sommeren har to av våre konsulenter, Jonas Krokan og Morten Stulen, jobbet sammen i Storebrand som en del av Storebrand Sandbox-programmet. Med over 200 søkere og kun 10 plasser er Sandbox-programmet blitt et av Norges mest ettertraktede fintech internship-program.

Den nye personvernforskriften, GDPR (General Data Protection Regulation), trer i kraft i mai 2018 og stiller nye krav til hvordan bedrifter behandler informasjon om forbrukere. Blant annet medfører denne at all informasjon om europeiske borgere som et selskap sitter på må kunne presenteres oversiktlig, personer må ha mulighet til å få oversikt over hva slags informasjon som er lagret om dem, samt at selskapet må gjøre det tydelig hva informasjonen brukes til.

Storebrand ønsker å være en veiviser for hvordan man behandler personlige opplysninger. Teamet til Jonas og Morten fikk i oppgave å utvikle en løsning som oppfyller kravene til den nye forskriften, og samtidig se på hvordan Storebrand kan profitere på denne muligheten. Den ferdige løsningen ligger nå på storebrand.no/test/profil

Under følger et intervju med Jonas, utført av Morten:

Hvordan synes du det har vært å jobbe i Storebrand i sommer?

Det har vært helt fantastisk, og det er tydelig at Storebrand legger mye krutt i programmet sitt. Vi har møtt toppsjefene i Storebrand, hatt kurs med veldig dyktige mennesker, og fått de ressursene vi trengte, samtidig som vi har fått jobbe selvstendig og med kreativ frihet. I tillegg er det veldig kult at et tradisjonelt og stort selskap som Storebrand er innovativt og jobber med startup-metodikk for å utvikle løsninger. Fokuset lå hele tiden på å teste, validere og bygge videre istedenfor å gjøre antagelser. Det var både spennende og lærerikt, og jeg sitter igjen med et veldig positivt syn på programmet.

Hva har vært dine arbeidsoppgaver?

Jeg har hatt hovedansvar for design av løsningen, hvor jeg jobbet veldig tett med Morten. Dette inkluderte hele prosessen fra tidlig prototyping på papir til den ferdige løsningen. Jeg og Morten jobbet tett med å balansere hvilke elementer vi trodde vi måtte ha med, testing av disse, og gjøre justeringer. Her lærte jeg mye fra Morten sitt felt om hvordan man skal arbeide effektivt med programmerere, og hva som er lett og vanskelig når løsningen skal programmeres. Siden vi kun hadde seks uker på oss, gjaldt det å være så effektiv som mulig, og jeg synes vi fikk til dette på en god måte.

Hvordan var en vanlig dag på jobb for deg?

Vi var tidlig på plass med en fast rutine. Innsjekk, dagsplan, jobbing og utsjekk. Under innsjekk startet vi dagen, fortalte hvordan vi følte oss og hva vi tenkte om dagen. Dette var vårt eget initiativ, for å sørge for et godt samarbeid gjennom sommeren. Så gikk vi gjennom dagsplanen og diskuterte ofte veivalg i prosessen. Videre satt vi enten på kontoret (for meg innebar det å designe elementer i løsningen), hadde møter, eller jobbet med tester og undersøkelser.

Hvordan har det du har lært i Junior Consulting hjulpet deg i sommerjobben?

Junior Consulting jobber veldig effektivt og strukturert, og jeg tror det er en fordel når man får 6 uker på seg til å løse et så stort case som vi fikk. I tillegg forventes det profesjonalitet når du jobber i en stor bank. Selv om Junior Consulting er drevet av studenter, har selskapet mye erfaring med det.

Hvilke utfordringer møtte du på, og hvordan løste du disse?

Vi var 5 stykker på et team som ofte hadde ulike oppfatninger og løsninger. Så hvordan blir man enige? I starten hadde vi lange diskusjoner, men vi lærte fort at dette var veldig ineffektivt når vi hadde så kort tid på oss. Derfor satte vi klare rammer for hvordan vi løste situasjoner der vi var uenige, og jobbet etterhvert veldig effektivt. I tillegg lærte jeg mye om hvor vanskelig det kan være å lage mobilversjonen av en nettside, når du har startet med utgangspunkt i webversjonen. Vi jobbet derfor mye med “mobile-first”, og fikk etterhvert en god flyt på utviklingsprosessen.

Og til slutt: Hvilke erfaringer fra sommeren vil hjelpe deg videre i JrC?

Jeg har lært utrolig mye om utvikling av løsninger, og det å jobbe tett med programmere for å se på hva som er mulig og ikke mulig. Ikke minst har jeg lært hvor viktig det er å utvikle mobilversjon først. Vi fikk også råd og tips fra UX-designere i Storebrand. Sist, men ikke minst har jeg erfart hvordan det er å jobbe intensivt i team for å utvikle en løsning med tight deadline, og vil definitivt ta med meg lærdom herfra videre.

Skrevet av Jonas Krokan og Morten Stulen

Junior Consulting AS

Bergsligata 9
7017 Trondheim
Orgnr.: 998354730