16. Feb

2018

Nytt og innovativt transportsystem til Trondheim?

Skrevet av: Håkon Dahle

Lurer du på hvilke prosjekter vi jobber med i JrC? Under forteller Caspar, Ørjan og Håkon om et av prosjektene de arbeider med om dagen.

Trondheim har søkt om VM i 2023 og i den forbindelse er det et ønske om å se på muligheten for et nytt og innovativt transportsystem rundt Heimdal, Tiller, Saupstad og Granåsen. Heimdal bydel ville vært blant de 20 største byene i Norge dersom det var en egen by, men det har ikke et internt kollektivtilbud i dag. En stor andel av trafikken i Heimdal er bydelsintern, men dagens buss- og togtilbud er rettet mot Midtbyen. Å etablere et effektivt tilbud er krevende da både E6, jernbanen og en dal medfører barrierer for transport mellom øst og vest. På grunn av dette har området et reelt behov for en utradisjonell transportløsning.

Trøndelag Fylkeskommune har fått mandat til å søke på konkurransen Smartere transport i Norge utlyst av Samfunnsdepartementet for midler til å få bygget et nytt transportsystem i området rundt Heimdal. Dette gir rom for et prosjekt som kan bli en nasjonal bauta for effektiv og klimavennlig transport.

Trøndelag Fylkeskommune har bedt Junior Consulting om å utarbeide en søknad som beskriver et personal rapid transportation system som kan løse transportproblemene området har i dag og vil møte i fremtiden. Målet med søknaden er å få innvilget 50 millioner kroner som skal brukes på et slikt system. 

Et eksempel på et slikt PRT-system er vist i følgende video:

 

Junior Consulting AS

Bergsligata 9
7017 Trondheim
Orgnr.: 998354730