2. May

2019

Oppdrettsnæringen - Historisk utvikling, risiko og kapitalbehov

Skrevet av: Ulrik Belsvik

Norsk havbruksnæring har i flere år hatt en svært god lønnsomhet. Dette har medført sterk vekst i verdiskaping og sysselsetting i mange kystdistrikter, med betydelige ringvirkninger for resten av landet. Oppdrettslaks har blitt en av Norges fremste eksport- og merkevarer. Den gode lønnsomheten gjennom flere år har reist en debatt om denne næringen bør beskattes mer enn næringslivet for øvrig gjennom for eksempel en grunnrenteskatt eller produksjonsavgift. Junior Consulting har foretatt en analyse av oppdrettsnæringens historiske utvikling i lys av risiko og kapitalbehov. Oppdragsgiver er SalMar ASA, mens Junior Consulting (JrC) har utarbeidet rapporten på selvstendig grunnlag.

Hovedfunn:
Oppdrettsnæringen er sterkt syklisk og har hatt alvorlige nedgangsperioder. Den er mer risikoutsatt enn andre næringer med større svingninger i lønnsomhet enn næringslivet forøvrig. Nedturene har blitt forsterket av lav egenkapital i selskapene.

Rapporten kan leses i sin helhet her:
(trykk på "pop-out"-knappen for fullskjermsvisning)

 

Junior Consulting AS

Dyre Halses Gate 2
7042 Trondheim
Orgnr.: 998354730