5. Nov

2018

Strategiseminar og en hyggelig overraskelse i DN

Skrevet av: Sondre Kongsgård

Hvert semester møtes Junior Consulting for sitt tradisjonelle strategiseminar, internt kalt StratSem. I løpet av en helg samles aktive konsulenter og alumner som nå er ute i jobb for å samarbeide om å utvikle selskapet videre. Helgen inneholder workshops, teambuilding og mye moro. I tillegg til å sammen utforme strategien for selskapet har også helgen som formål å gjøre de aktive bedre kjent med hverandre. 

Etter en felles trikketur fra sentrum kom vi frem til BUL-hytten hvor høstens StratSem ble avholdt. Gjennom fredag kveld ble konkurranseinstinktet til flere tent da det ble spilt utallige runder med diverse brettspill. 

Lørdagen startet med felles frokost og gikk deretter over i gjennomgang av årets gjennomførte prosjekter. Prosjektlederne presenterte hva selskapet har levert og hvordan det har gått på de forskjellige prosjektene. På denne måten får nye og gamle konsulenter god oversikt over hva de forskjellige avdelingene har jobbet med det siste året. Utrolige gøy er det også når alumner blir blåst av stolen når de ser hvor godt selskapet har gjort det i tiden etter at de sluttet. 

På StratSem gjennomføres det vanligvis workshoper, og denne høsten var intet unntak. Temaet for Stratesem H18s workshops var “Branding” og “SKK”. Konsulentene jobber i mindre grupper med problemstillinger knyttet opp mot temaene og resultatene blir deretter presentert og diskutert i plenum i selskapet. 

Ekstra gøy var det at under workshopen om branding ble det publisert en artikkel på DN.no om Junior Consulting. I artikkelen fortalte Ole-Jørgen og Lina om hvordan det er å jobbe som studentkonsulenter og hvorfor de mener at Junior Consulting er et godt sted å jobbe. Hele saken kan leses her: https://www.dn.no/arbeidsliv/morgendagens-naringsliv/hoyere-utdannelse/studentliv/sikrer-seg-springbrett-til-de-beste-jobbene/2-1-429441.

Lørdagens workshops ble avsluttet med “Alumnis hjørne” hvor alumnene Alexander og Ole Andreas samlet selskapet til en hyggelig presentasjon av hvordan det var i Junior Consulting før og hvordan de får bruk for erfaringene fra sin tid som studentkonsulenter i selskapene de nå jobber i. 

Lørdagen ble avsluttet med felles middag etterfulgt av en skikkelig fest. Det ble registrert aktivitet i badstuen fra 16:00 til 05:00. 

Søndag morgen ble sparket i gang av felles utvask - en herlig utfordring i teamarbeid som vi tok på strak arm. Vi tok farvel med alumner og satt oss på trikken ned mot sentrum igjen. Vi gleder oss allerede til neste StratSem!

Junior Consulting AS

Bergsligata 9
7017 Trondheim
Orgnr.: 998354730