IT-system for avfallshåndtering for NTNU

Rot i avfallssystemet? Ikke nå lenger.

Image

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) håndterer alt av sitt eget avfall utenom kategorien “farlig avfall”. Dette innebærer å hente avfallet fra hvert bygg og transportere det til gjenvinningsstasjoner. NTNU kom til oss med et ønske om å effektivisere prosessen med håndtering og gjenvinning av avfall for å kunne ha bedre oversikt over avfallshåndteringen og utføre arbeidet mer effektivt.

Vår løsning ble å utvikle et helt nytt IT-system for bedre oversikt og håndtering av avfall som lar avfallsansvarlige ved NTNU holde kontinuerlig oppsikt med transportveier og status for avfallshåndtering. IT-systemet ble utviklet basert på en omfattende kravspesifikasjon for IT-systemet som ble utviklet med bakgrunn i både dybdeintervjuer og workshop med ansatte ved NTNU som var tiltenkt å bruke det nye systemet. Det bygget også på rapporter som oppsummerte et litteraturstudie som ble utført av våre konsulenter om nudging og smarte søppelspann. Med dette som grunnlag utviklet våre utviklere et helhetlig system som i ettertid har gjennomgått iterasjoner for forbedring og vedlikehold.

Ved leveranse signerte vi også en vedlikeholdsavtale med NTNU for å sikre god oppfølging og bruk av systemet i etterkant av leveransen.

"Samarbeidet med JrC har vært bra, helt fra den spede begynnelse til vedlikehold av systemet. Der er nå svært enkelt for Campusservice å ha detaljert totaloversikt over avfallet ved NTNU. Vedlikehold av systemer fungerer utmerket"

Ragnar Hellan, prosjekteier fra NTNU Driftsleder, Seksjon for bygningsdrift

Junior Consulting AS

Heggdalsringen 59
7049 Trondheim
Orgnr: 998354730

Følg oss
Twitter logoLinkedIn logoFacebook logoInstagram logo
Søk stilling
Junior Consulting Logo