Analyse av grunnrentebeskatningens betydning for oppdrettsnæringen for SalMar

Hva har en eventuell endring i grunnrentebeskatning å si for oppdrettsnæringen?

Dette spørsmålet var bakgrunnen for et prosjekt vi gjennomførte for Salmar.

Image

SalMar kom til oss med et ønske om en utredning av risiko og egenskaper ved oppdrettsnæringen for å se på sårbarheten tilknyttet en eventuell grunnrentebeskatning. Med bakgrunn i både kvantitativ datainnhenting gjennom kilder som SSB og kvalitativ datainnhenting med bransjeeksperter utarbeidet et team bestående av noen av våre strategikonsulenter en utfyllende rapport hvor gurnnrentebeskatningens effekt på oppdrettsnæringen ble analysert. Løpende dialog med kunde gjennom hele prosjektet var en avgjørende faktor for å kunne møte kunden i øyehøyde og gjennomføre en analyse med fokus og tema som på best mulig måte samstemte med kundes ønske.

Vår leveranse dannet grunnlaget for en artikkel i E24, i samsvar med kundens ønske om medie-eksponering for å bidra inn i den pågående diskusjonen rundt en slik beskatning.

Artikkelen i E24 kan du lese her

Junior Consulting AS

Heggdalsringen 59
7049 Trondheim
Orgnr: 998354730

Følg oss
Twitter logoLinkedIn logoFacebook logoInstagram logo
Søk stilling
Junior Consulting Logo