Tjenester

Analyser

Strategi

IT og utvikling

Analyser

Vi kan tilby deg kunnskapen du trenger for å ta de beste beslutningene i din situasjon.

Markedsanalyser

Mange aktører opererer i et uoversiktelig marked, med stor konkurranse og mange påvirkende faktorer. En uklar markedsoversikt kan svekke strategiske avgjørelser og forhindre optimal vekst. Vi leverer en full analyse av det aktuelle markedet, og vurderer faktorer som kan påvirke bedriftens interesser:

 • Andre aktører
 • Makro- og markedstrender
 • Leverandørkjeder
 • Målgrupper og forbrukere
 • Prising

Lønnsomhetsanalyser

En bedrift har ofte mange produkter og tjenester, og ulike kostnadsdrivere. Det kan være utfordrende å få fullstending oversikt over hva som genererer inntekter og til hvilken kostnad. Vi tar kunden gjennom en dyptgående analyse der vi vurderer hvilke deler av virksomheten som er mest lønnsomme, hvilke som bør forbedres, samt kanskje noen skjulte gevinster. Vi kan også bistå med målings- og styringssystemer som hjelper bedriften med å følge opp resultatene fra analysen.

Tekniske analyser

Ved hjelp av våre kyndige IT-ressurser kan vi analysere brukermønster på deres nettside, og rapportere disse automatisk ukentlig til din e-post. Dette kan sees i sammenheng mot markedsføringstiltak som utføres.

 • Hvilke deler av nettsider er populære?
 • Hvor stor er tilstrømmingen av nye brukere?
 • Hvor kommer dine brukere fra?
 • Hvilken demografi har dine besøkende?
 • Hvilke elementer og sider finner brukerne interessante?

Strategi

Et blikk utenfra på din bedrift vil ofte avdekke flere muligheter for å øke marginene, kundemassen og mulige veier å utvikle bedriften på fremover.

Strategi- og forretningsutvikling

Junior Consulting samarbeider tett med bedriften for å utvikle en strategi som passer inn i selskapets og markedets forutsetninger. Vårt arbeid legger grunnlaget for videre strategiske beslutninger og økonomisk vekst for kunden. Vi knytter vår kompetanse direkte til bedriftens målsettinger og sørger for å finne en bærekraftig løsning for kunden.

Innovasjonsledelse

Vi bistår ved behov for kompetanse innenfor innovasjon, oppfølging i gjennomførelsen av en innovasjonsprosess, samt kompetanse om verktøy og metoder. Vi tilbyr teoretisk og praktisk kompetansetilførsel for planlegging, gjennomføring og evaluering av innovasjonsprosesser i bedrifter.

Typiske prosjekter

Ved å støtte oss på solid teoretisk kunnskap og gode rammeverk kan vi blant annet hjelpe dere med å:

 • Kartlegge bransjen
 • Finne profitable fokusområder
 • Avdekke mulige besparelser
 • Foreslå proaktive tiltak

IT og utvikling

Gjennom solid teoretisk forståelse kan vi tilby presise IT-løsninger der det gir deg best uttelling.

Rimelig og god profilering

Nettsidene er din bedrifts ansikt, og det første potensielle kunder vil møte. Ønsker man økt etterspørsel er ofte nettsiden det letteste og rimeligste grepet man kan ta for å oppnå dette. Vi kan tilby både rene og enkle Wordpress-nettsider som man selv kan endre uten egen IT-kompetanse, samt heltilpassede løsninger hvor interaksjonsdesign og bruksflyt står i fokus. Alle nettsider vi produserer er tilpasset mobile flater.

Dette får du

Vi er overbevist om at vi kan øke din etterspørsel og kundeforståelse gjennom blant annet å bli enklere å finne frem til, gi et klart og godt førstegangsinntrykk ovenfor potensielle kunder, og tilgjengeliggjøre kundedata.
 • Design tilpasset din bedrift
 • Tydeliggjøring av dine tjenester
 • Optimalisert mot søkemontorer
 • Endre innhold via enkelt adminpanel
 • Automatiserte rapporter om dine besøkende

Spesialtilpassede verktøy

Erfaringsmessig har vi sett mange arbeidsoppgaver som kan automatiseres, eller betydelig forenkles gjennom bruk av tilpassede IT-verktøy. Våre IT-konsulenter har øye for områder hvor slike verktøy kan føre til stor tidsbesparelse. Vis oss din arbeidshverdag, og vi kan vise deg hvordan du kan få mer ut av tiden din.

Referanser

Factoring Finans

Høst 2017

Kundens utfordring

Factoring Finans ville ha en ny, oppdatert nettside med bedre funksjonelt design. Det var viktig for kunden at siden skal kunne driftes og endres i etterkant av leveransen, samt at den inkluderte et spørreskjema for å filtrere ut søknader om finansiering basert på ulike kriterier. I tillegg ønsket kunden å bli synlige på sosiale medier og få en bevist markedsføringsstrategi.

Junior Consultings leveranse

JrC leverte en nettside implementert med Wordpress slik at kunden enkelt kan endre siden i ettertid. Spørreskjemaet filtrerer søknadene basert på omsetning og antall fakturaer og sender mail ved godkjente kriterier. Nettsiden er optimalisert for søkemotorer med Yoast SEO og har et nytt, brukervennlig design. Videre leverte JrC en markedsføringsstrategi med en anbefalte tiltak. Denne strategien vil være et godt verktøy for at Factoring skal sikre synlighet, kontakt og gjenkjennelse hos potensielle kunder. JrC la også ved enkle tiltak for synlighet på sosiale medier.

Resultat

Nettsiden er i bruk i dag og er ute på factoringfinans.no og har allerede generert søknader. Factoring ble storfornøyd med strategien og vil benytte denne når de er klare for å møte sine første kunder i løpet av 2018.

Nettsiden kan du se her
Vi har bevisst valgt JRC fordi dette er et studentselskap som samlet sett har fersk og god kompetanse. Fleksibilitet/kundevennlighet og interesse for å levere et bra produkt har vi fått fra JRC. Vi er meget fornøyd med samarbeidet og prosessen. Anbefales!
Rune Hellandsjø CEO, Factoring Finans

Sit

Vår 2017

Kundens utfordring

Sit ønsker å utnytte og effektivisere interne ressurser for en bedre organisering av førstelinjetjenesten i Sit og dermed forbedre kundetilfredsheten. Med førstelinjetjenesten menes de kanalene og kontaktpunktene studentene bruker i møte med Sit, både fysisk og digitalt. I denne sammenheng ble Junior Consulting engasjert for å gjennomføre en kartlegging/ analyse av dagens situasjon med anbefalinger for hvordan Sit kan reorganisere eller bedre utnytte interne ressurser i førstelinjen.

Junior Consultings leveranse

For å gjennomføre en helhetlig vurdering, ble prosjektet delt i to faser: Fase 1: Nåsituasjonsanalyse En nåsituasjonsanalyse ble gjennomført for å få forståelse for hvordan Sits førstelinje opererer, hvilket behov studentene har og til hvilken grad dette blir møtt. I tillegg til studenttilfredshet er disse resultatene blitt målt opp mot ressursforbruk på de ulike kontaktpunktene. Ressursanalysen ble forenklet til å kartlegge antall årsverk/ansatte ved hvert enkelt kontaktpunkt. Datakilder var oversendt bakgrunnsdokumentasjon og supplerende intervjuer. Det ble ikke laget en separat rapport for fase 1, men funnene ble presentert for kunden og la grunnlaget for workshopene i fase 2. Fase 2: Implementeringsplan Basert på resultatene fra nåsituasjonsanalysen, og de to avholdte workshopene

Resultat

Innsikt fra intervjuer og workshops, med tilhørende analyser, ble samlet i en rapport og overlevert til kunde. Denne vil bli brukt internt i selskapet. Sit var meget fornøyde med arbeidet Junior Consulting hadde gjennomført, og vil vurdere Junior Consulting til å gjennomføre flere analyser fremover.

Visjonen til Sit er «Henrykte studenter — felles engasjement», og vi jobber kontinuerlig med å videreutvikle velferdstilbud med varer og tjenester som studentene har behov for. Studentene er Sits viktigste målgruppe, derfor har det vært viktig for oss å involvere studenter i utviklingsarbeidet vårt. Junior Consulting har gjennomført en kartlegging og analyse av førstelinjen i Sit med en anbefaling for en mer effektiv organisering av førstelinjen og en bedre studentopplevelse. Sit er godt fornøyd med leveransen til Junior Consulting — de har jobbet hardt og vært lett tilgjengelig gjennom hele prosjektperioden. Vil gi mine varmeste anbefalinger til Junior Consulting.
Sinem Gunes, Prosjekteier, Sit

TrondheimTech.no

2015

Kundens utfordring

TrondheimTech kontaktet Junior Consulting for å implementere en informasjonsnettside for Trondheim sitt startup-miljø. TrondheimTech Guide hadde en klar og konkret visjon og et ferdigstilt design som måtte implementers kun på et par ukers varsel.

Junior Consultings leveranse

Junior Consulting valgte teknologier og driftstjenester for løsningen. Gjennom konsultering med kunden og designere, implementerte Junior Consulting et selvoppdaterende nettsted med bakenforliggende system som kunden selv kan administrere.

Resultat

Leveransen kom i tide til konferansen og kunden høstet svært gode tilbakemeldinger fra startup-miljøet i Trondheim. Nettsiden henter i dag automatisk ut og presenterer nyheter relevant for Trondheimsområdet.

Nettsiden kan du se her
Som prosjektleder for TrondheimTechGuide opplevde at Junior Consulting leverte tjenester langt over prisklassen de opererer i. Prosjektet ble levert på tid, på budsjett og etter spesifikasjon. Det er verdt å nevne at jeg ble imponert over evnen deres til å være fleksibel og tilgjengelig til tross for at studentene var i semester. De har også vært veldig behjelpelige i etterkant av leveransen med mindre endringer og bistand ved behov.
Thor Richard Isaksen - Topdog, TrondheimTech.no

ORIS Dental

Vår 2017

Kundens utfordring

ORIS Dental er en tannlegekjede i vekst og en rekke tannklinikker i Norge har forespurt om å få bli en del av deres brand. I forbindelse med dette hadde ORIS Dental behov for å gjennomføre finansielle og markedsrettede analyser for å lettere kunne avgjøre hvilke kandidater de burde gå inn i forhandlinger med.

Junior Consultings leveranse

Junior Consulting gjennomførte en grunnleggende screening og økonomisk analyse av alle ORIS Dental sine oppkjøpskandidater, samt en grundigere analyse av økonomi og marked for en utvalgt klinikk. Leveransen besto av en rapport samt rådata fra datainnsamlingen.

Resultat

Leveransen ble lagt frem på ORIS Dental sitt styremøte, som grunnlag for å kunne avgjøre videre oppkjøpsstrategi. ORIS Dental var meget fornøyde med arbeidet Junior Consulting hadde gjennomført, og har valgt Junior Consulting til å gjennomføre flere analyser.

Junior Consulting (JrC) har bistått ORIS Dental med kartlegging og beskrivelse av bransjen innenfor ulike regioner i Norge. JrC har levert på oppdragsbeskrivelsen på en meget profesjonell måte og i tillegg bidrat til å forbedre både beskrivelsen og leveransen underveis. Det mest positive med JrC er deres interesse for og evne til å forstå kundens underliggende behov for så å bryte dette ned i konkrete leveranser. Vi er meget fornøyd med JrC og vil absolutt bruke dem igjen. Kan derfor sterkt anbefale de også til andre som en meget kostnadseffektiv og profesjonell tjenesteyter innen konsulentmarkedet.
Anders Straume, Chief Operating Officer & Partner, ORIS Dental Holding AS

SINTEF TTO

Vår 2017

Kundens utfordring

SINTEF TTO driver flere venturefond og inviterer utvalgte investorer til å investere i fondene. SINTEF ønsket en benchmark av venturebransjen slik at de kunne vise potensielle investorer hvordan de presterer i forhold til sammenlignbare fond.

Junior Consultings leveranse

Junior Consulting leverte en benchmark av venturebransjen med hovedvekt på fond med lik vintage som fondene til SINTEF TTO. Over 1300 fond ble analysert basert på IRR og multippel. Grunnlaget i rapporten ble hentet inn ved datainnsamling fra nett og intervjuer med sentrale aktører innen venture i Norge.

Resultat

SINTEF TTO sine fond har prestert godt over gjennomsnittet i bransjen, og de har brukt rapporten i forbindelse med markedsføring opp mot potensielle investorer.

For oss er det viktig å kunne bruke studenter ved NTNU i arbeidet vårt både for kapasitets og kompetansehensyn, men også for å kunne bidra med praktisk kunnskap fra en bransje inn mot studentene. Jrc stilte godt forberedt, tok oppgaveforståelsen rask og leveransen likeså med meget god kvalitet i tillegg!
Anders Lian, Administrerende direktør SINTEF TTO

Pensjon Pluss

Høst 2015

Kundens utfordring

Pensjon Pluss hadde 100% av sine salg gjennom fysiske kanaler, og ønsket en strategi for hvordan de kunne begynne å selge gjennom deres digitale kanaler.

Junior Consultings leveranse

Junior Consulting leverte en digital strategi med fokusområder og en konkret handlingsplan med prioriterte oppgaver. Grunnlaget i strategien ble hentet inn ved datainnsamling, alumninettverk og to workshops Junior Consulting planla og gjennomførte i samarbeid med ansatte fra Pensjon Pluss.

Resultat

Pensjon Pluss har gjennomført flere av tiltakene som ble anbefalt av Junior Consulting og har i ettertid fått skryt for sin digitale profil.

Vi er godt fornøyd med den jobben dere har gjort hittil og ser frem til å fortsette dialogen
Asbjørn Erdal, CEO Pensjon Pluss

Næringsforeningen i Trondheim

Høst 2013 - Høst 2014

Kundens utfordring

NiT ønsket å publisere en omfattende rapport som tok for seg næringsutviklingen i regionen, og analyserte industritrendene for Sør-Trøndelag. De hadde behov for innsamlig av data og metodeverk for analyse.

Junior Consultings leveranse

Junior Consulting gjennomførte en grundig datainnsamling av hele næringsbildet i Sør-Trøndelag basert på regnskap og makrotrender. Deretter ble det utviklet et strategisk rammeverk for analysene, før det ble formulert en overordnet utvikling av industrien i regionen basert på analysene.

Resultat

Junior Consulting leverte full rapport til Nit, med alle analyser og grafiske fremstillinger basert på det innsamlede datagrunnlaget. Rapporten ble gjort offentlig og delt videre til alle medlemmer av Næringsforeningen i Trondheim.

Trondheimsregionen har brukt Junior Consulting til å gjøre en bransjekartlegging av de største næringene i Trondheimsregionen. Formålet med kartleggingen var å få et bilde av utvikling over tid i de ulike bransjer, spesielt knyttet til utvikling i omsetning og antall ansatte, som kunne brekkes ytterligere ned på geografi eller mer spesifikke bransjekoder. I dialog med JrC kom vi frem til en inndeling av bransjene som var hensiktsmessig for vårt formål. JrC har hentet inn og bearbeidet data fra flere kilder og satt sammen dette på en svært oversiktig måte. Alt i alt er oppdraget meget godt uført.
Børge Beisvåg, Trondheimsregionen

Benteler

Vinter 2015

Kundens utfordring

Benteler ønsket forbedrede kostnadskalkyler for flere av sine produkter.

Junior Consultings leveranse

Junior Consulting hadde to ansatte utplasert hos Benteler som observerte produksjonsprosessen, intervjuet ansatte og gjennomgikk tidligere estimater. Gjennom datainnsamling og estimater ble det dannet et grunnlag for kostnadsanalyser for flere av avdelingens produkter samt avdekket hvilken informasjon som var nødvendig for å analysere de resterende produktene.

Resultat

Innsamlet data og estimater ble strukturert og overlevert til kunde, samt at mulige forbedringsområder ble kartlagt.

Junior Consulting har hatt et oppdrag i vår avdeling Al.details & Spareparts/ Benteler Aluminium Systems Norway. De har kartlagt ny masterdata og verifisert eksisterende masterdata i database (SAP) for koststruktur og planlegging. De har samle data gjennom dialog med våre operatører og lokal ledelse, og måling på noen produkter. Data har videre blitt systematisert og underlag er gitt videre til oss for sluttføring. De har håndtert oppdraget på en meget god og profesjonell måte. De har levert i henhold til avtale både i forhold til tidslinje og kvalitet. Vi vil gjerne bruke Junior Consulting igjen, og anbefaler andre om å gjøre det samme.
Trude Helen Øvstetun, Benteler Aluminium Systems Norway

Arkwright X

Vår 2017

Kundens utfordring

Arkwright har startet en inkubator for oppstartsbedrifter inne på sine egne kontorer. Arkwright ønsket seg en ny nettportal for å promotere de sittende startupene og tiltrekke seg nye.

Junior Consultings leveranse

JrC har i tett samarbeid med Arkwright utviklet designet og nettsiden. Nettsiden ble utviklet i Squarespace. Hele leveransen ble gjort på under en måned og kunden hadde ekstern launch kort tid etter.

Resultat

Arkwright har fått mange gode tilbakemeldinger på nettsiden fra både oppstartsbedrifter og lignende selskaper. Leveransen gjorde at Junior Consulting ble anbefalt videre til et nytt selskap hvor et lignende oppdrag ble gjennomført.

Nettsiden kan du se her
Å jobbe med Junior Consulting var en veldig god opplevelse. Kommunikasjonen var rask og profesjonell og leveransen utmerket.
Esben Poulsen, Chief X-ecutor i Arkwright X

MOT

Vår 2015

Kundens utfordring

MOT driver et inspirasjonssenter for ungdom, MOT-Camp, på Lille Gråkallen i Trondheim. På grunn av alderen på anleggets bygningsmasse oppsto det behov for å bygge ny nettilkobling. MOT ønsket veiledning og prosjektering i forbindelse med dette.

Junior Consultings leveranse

Junior Consulting hentet inn nødvendig informasjon for å prosjektere MOTs nettilknytning, og leveransen innebar beregninger av energi og effektbehov, planlegging av kabeltraseer og beregning av dimensjoner på det elektriske utstyret som kreves for installasjon. Videre veiledet JrC kunden i møter med nettansvarlig og entreprenører

Resultat

Innsamlet data og beregninger ble strukturert og overlevert til kunde i form av et anbudsdokument til bruk i dialog med entreprenører. Dette lot MOT vurdere ulike alternative løsninger opp mot hverandre for å kunne ta en endelig beslutning om hvordan situasjonen best kunne løses

Junior Consulting har gjort en formidabel jobb med å hente inn gammel dokumentasjon, skaffe oversikt over dagens nettilkobling, samt prosjektere to muligheter for ny tilkobling som gir grunnlag for bestilling fra entreprenører. De har vist stort engasjement rundt oppdraget og overholdt alle frister og avtaler. Alt arbeid som er levert er meget tilfredsstillende, og jeg kan absolutt anbefale deres tjenester
Magnus Bjørgan, MOT

Iraki Nutrition

Vinter 2015

Kundens utfordring

Iraki Nutrition ønsket økt synlighet gjennom tilstedeværelse på nett.

Junior Consultings leveranse

Junior Consulting designet og satt opp nettside som presenterer bedriften. Google Analytics benyttes for å gi bedriften rapporter om de besøkende. Et adminpanel tillater Iraki Nutrition å endre på nettsiden slik de selv ønsker.

Resultat

Iraki Nutrition får økt anerkjennelse og fler oppdrag. Hjemmesiden kan sees på irakinutrition.com.

Det jeg likte spesielt godt med Junior Consulting var at de tidlig forstod hvilket behov og ønsker jeg hadde for min nye nettside. De var svært enkle å forholde seg til og leverte det som var avtalt i innenfor de tidsrammene vi hadde satt. I tillegg til det leverte de langt over forventning og jeg var svært fornøyd med sluttresultatet. De hadde til og med lagt til noen små detaljer som ikke var en del av avtalen, men som ga nettsiden min det lille ekstra. Jeg kan anbefale Junior Consulting på det varmeste og kommer til å benytte meg av deres tjenester i lang tid fremover.
Juma Iraki, Daglig leder

NTNU

Vår 2014

Kundens utfordring

Forskningsgruppe ved Institutt for Industriell Økonomi og Teknologiledelse hadde behov for innsamling og behandling av store datamengder knyttet til regnskap og nøkkeltall for norske industribedrifter.

Junior Consultings leveranse

Junior Consulting programmerte en algoritme som hentet ut all publisert informasjon på de aktuelle bedriftene og deres sektorer, og sorterte de automatisk på ulike emner.

Resultat

Dataene ble levert som avtalt, og på langt under estimert arbeidstid. Materialet har blitt brukt som datagrunnlag i tidsskriftpublikasjoner for forskningsgruppen.

Junior Consulting har hatt et oppdrag fra oss på NTNU, faggruppen Strategi og Ledelse ved Institutt for Industriell Økonomi og Teknologiledelse (IØT), der de har hjulpet til med dataforberedelser og håndtering av databaser. De har håndtert oppdraget på en meget profesjonell og fleksibel måte. De har vært gode på pris, nyskapende, rask i levering og meget trivelige å omgås med. Vi vil gjerne bruke dem igjen og anbefaler dette også til andre.
Ekaterina Bjørnåli, IØT NTNU

Studentsamskipnaden i Trondheim

Høst 2012 - Vår 2013

Kundens utfordring

Studentskipnaden i Trondheim slet med lav lønnsomhet og dårlige tilbakemeldinger ved kafè- og kantinedriften på campus.

Junior Consultings leveranse

Junior Consulting gav bistand til omstruktureringen av kafè- og kantinedriften, og satte opp workshops med teoretisk og praktisk opplæring til de ansatte. De innførte et metodeverk for innovasjonsprosessen, og sørget for å involvere hele organisasjonen i kompetansebyggingen.

Resultat

SiT mottok veiledning gjennom alle stegene i innovasjonsprosessen, inkludert opplæringen, og fikk tilført verdifull kompetanse og frigitt ressurser under omstruktureringsprosessen i organisasjonen.

Junior Consulting har på oppdrag fra SiT Kafe, tilført oss teoretisk og praktisk kompetanse når det gjelder planlegging, gjennomføring og evaluering av innovasjonsprosesser. De har også gitt SiT Kafe opplæring og tilgang til verktøy og metoder til senere bruk i innovasjonsarbeid. Konsulentene fra Junior Consulting organiserte arbeidet og ledet SiT Kafe gjennom flere innovasjonsworkshops på en engasjert og god måte.
Kjell Erik Ronæss, SiT Kafeadministrasjon

Regnskapsfokus

Vår 2017

Kundens utfordring

Regnskapsfokus er et regnskapsbyrå med tilstedeværelse over hele landet. I forbindelse med selskapets femårsstrategi ønsket ledelsen å modernisere sin dashbordløsning, som manglet både et oppdatert grafisk grensesnitt og moderne funksjonalitet. Regnskapsfokus hadde behov for beslutningsstøtte i forbindelse med en fremtidig utviklingsprosess og hyret derfor inn Junior Consulting for å gjennomføre et forstudium.

Junior Consultings leveranse

Ved å analysere konkurrerende løsninger, gjøre tekniske analyser, og gjennomføre kundeundersøkelser fikk vi kartlagt styrker og svakheter ved det eksisterende regnskapssystemet. Vi utviklet et sammenliknende rammeverk som la vekt på funksjonalitet og design og benyttet dette til å komme med råd i videreutviklingsprosessen.

Resultat

Forstudiet avdekket elementer ved dagens løsning som kan forbedres. Leveransen tok form som en rapport og ble tilsendt Regnskapsfokus i april 2017. Videre samarbeid med Regnskapsfokus er antatt å fortsette etter sommeren 2017.

Junior Cosulting har bidratt til å videreutvikle vår digitale tjeneste Regnskapsinfo til et bedre produkt for våre kunder. De gjorde en utmerket jobb i å kartlegge kunders behov og så mulighetene i den eksisterende digitale plattformen.
Kristin Kvernberg, Daglig leder, Regnskapsfokus AS

StudyTrondheim

Vår 2017

Kundens utfordring

StudyTrondheim skal utvikle en nettside for studenter i Trondheim om studiebyen. I den forbindelse hadde de behov for å finne ut hvilke studentgrupper som har mest behov for en slik nettside og hvilken informasjon disse studentene har behov for.

Junior Consultings leveranse

Gjennom nært samarbeid med kunden ble litteraturanalyse, fokusgruppe intervju, intervju av “nøkkelpersoner” og en spørreundersøkelse gjennomført. Innsamlet data førte til identifiseringen av 22 informasjonsbehovsområder som ble organisert innunder fire hovedkategorier: fritidsaktiviteter, helse- og velferdstilbud, bykarakteristika og informasjonsbehov spesielt for internasjonale studenter. Det ble også avdekket som optimalt å fokusere på potensielle og nye studenter, inkludert internasjonale studenter, for å kostnadseffektivt nå så store studentgrupper som mulig. JrC valgte også å prioritere disse behovene, og kom med anbefalinger for veien videre og utviklingen av nettsiden.

Resultat

Resultatet fra analysene ble sammenstilt i en rapport og presentert under et styremøte mellom samarbeidspartnerne i StudyTrondheim. Rapporten skal danne grunnlag for utviklingen av selve nettsiden og anbudsrunde.

“God oppfølging og kontakt underveis, presis levering under hele prosessen. Lydhør i forhold til våre ønsker.”
Ann Marit Longva, StudyTrondheim

A.T. Kearney

Vår 2014

Kundens utfordring

A.T Kearney hadde behov for innsamling og rapportering av data knyttet til consumer/retail.

Junior Consultings leveranse

Junior Consulting hentet inn datamengder igjennom intervjuer og undersøkelser, og kategoriserte de på grunnlag av resultatene.

Resultat

Dataene ble levert og ble brukt som datagrunnlag for et Due-dilligence-prosjekt hos kunde.

Vi er veldig fornøyd med jobben Junior Consulting gjennomførte for oss. Innen en kort tidsramme leverte de et bra produkt, som var viktig for oss.
John Tore Aas, A.T. Kearney

Om oss

Junior Consulting

JrC er et rådgivningsselskap eid og drevet av studenter ved Norges Teknisk-Naturvitenskaplige Universitet (NTNU) i Trondheim. Vi tilbyr tjenester innen IT, strategi og analyse til konkurransedyktige priser.

Kompetansen vi tilbyr speiler den faglige bredden ved universitetet. Våre konsulenter er blant de dyktigste og mest engasjerte fra sine respektive studielinjer og har arbeidserfaring fra ledende industri- og rådgivningsselskaper gjennom internships.

Våre medarbeidere havner i et variert utvalg av veletablerte konsulenthus etter endt studie. Å la oss gjennomføre prosjekter før den tid kommer, vil kunne gi deg mer verdi pr. krone, og oss mer erfaring pr. semester.

Ta kontakt og la oss hjelpe deg

Jobbe hos oss?

Vi ser stadig etter flinke studenter som går i 2. til 4. klasse, med en interesse for karriere innen consulting. Du bør:

 • ha sterke faglige resultater
 • ha gode analytiske evner og være løsningsorientert
 • være komfortabel med omfattende kundekontakt
 • kunne formulere deg godt skriftlig og muntlig
 • være initiativrik og ha pågangsmot
 • ha et ønske om å jobbe i et dynamisk miljø hvor din individuelle påvirkningskraft er stor

Flinke folk fra alle studieretninger er ønsket.

Ta kontakt for å høre mer

Ansatte

Jonas Krokan
Daglig Leder


Jonas tar masteren sin på NTNU´s Entreprenørskole, etter tidligere å ha gått Industriell Design. Han har vært aktiv i innovasjonsmiljøet med blant annet StartNTNU, MovieMask og Sevendof. I tillegg har han erfaring med digital forretningsutvikling fra FlowMotion og Storebrand, og kom nettopp tilbake fra utveksling ved PUC, Chile.

Til tross for at han ikke kunne et eneste ord spansk, tok Jonas alle fagene sine på spansk under utveksling i Chile.
Jonas Krokan
Daglig Leder


Gjennom Junior Consulting får dyktige og engasjerte studenter muligheten til å bidra med verdiskapning for næringslivet allerede underveis i studiene.
Caspar Kerr
Partner


Caspar går femte året på industriell design, med spesialisering i interaksjonsdesign. I tillegg til design, har han erfaring blant annet innen markedsføring, ledelse og politikk fra studentorganisasjoner. Han har erfaring fra sommerjobb i Accenture og Spacemaker AI, og er akkurat kommet tilbake fra utveksling på MIT.

I 2015 og 2016 arrangerte Caspar en indiefilmfestival i samarbeid med Sandvika Kino, hvor majoriteten av publikum faktisk hverken var venner eller familie.
Caspar Kerr
Partner


Junior Consulting har en bred tverrfaglig kompetanse og et sterk alumni-nettverk. Dette bidrar til verdifull læring, sikrer mange innfallsvinkler, og ikke minst, så skaper det gode resultater.
Eivind Reime
Partner


Eivind går i femte klasse på datateknologi ved NTNU, med spesialisering innen databaser og søk. Han er veldig interessert i teknologi og er alltid på utkikk etter nye gadgets han kan leke med. Ved siden av studiet jobber han frivillig som webutvikler på Studentersamfundet. Sommeren 2019 har han jobbet som utvikler for BEKK Consulting.

Da Eivind var 10 år gammel begynte foreldrene med oppdrett av alpakka. I dag har de ca. 50 alpakkaer, og noen av dem går rett utenfor soverommet hans!
Eivind Reime
Partner


Det er inspirerende å se resultatet av hva som skjer når motiverte studenter møtes og anvender utdannelsen på reelle problemstillinger fra kunder.
Magnus Myrmo Osberg
Partner


Magnus studerer datateknologi ved NTNU på tredje året. Han er engasjert som leder i ekskursjonskomitéen i instituttet for data og informatikk, som har ansvar for den store linjeeksursjonen til Japan. Gjennom erfaring som BedExansvarlig, ITV, valgkommitéleder i HU, fasilitator I EiT og XCOM-leder har han mye erfaring innen teamarbeid, ledelse og gruppedynamikk i tillegg til programmering.

Magnus konkurrerte i Norgescup innen landeveissykling som junior og har også en 2. plass i maraton for M20-22
Magnus Myrmo Osberg
Partner


JrC er en unik mulighet for både studenter og næringslivet - studentene kan anvende sin utdannelse underveis i studiene, mens næringslivet får tilgang til ferske hoder med nye ideer.
Ylva Haugen
Partner


Ylva er 22 år og går i 4. klasse på Industriell design. Hun spesialiserer seg innen interaksjonsdesign, og er opptatt av å skape intuitive og brukervennlige produkter på digitale flater. Hun interesserer seg for innovasjon og nyskaping, og hvordan en gjennom design thinking metodikk kan skape produkter som utfordrer eksisterende tankegang. Hun har erfaring som konseptutvikler gjennom sitt verv i Technoport, samt erfaring som UX designer for Innovation Lab i Evry og som interaksjonsdesigner for BEKK.

Ylva har svømt aktivt i over 10 år og har brukt store deler av livet i svømmehallen.
Ylva Haugen
Partner


Det er motiverende å oppleve at man bidrar til å løse reelle utfordringer for kunder sammen med dyktige medstudenter
Amalie Omholt Ellestad
Konsulent


Amalie går andre året på Industriell økonomi og teknologiledelse ved NTNU, med spesialisering innen datateknologi. Hun er ved siden av studiene en del av markedsføringsgruppa i Bindeleddet, og har i tillegg sittet i styret til KarriereDagene 2018. Amalie er også med i Indøk sitt ølbryggerlaug.

Amalie kan sykle på enhjulssykkel.
Amalie Omholt Ellestad
Konsulent
Amalie Damsgaard Jensen
Konsulent


Amalie går 3.året på Industriell Design ved NTNU, med spesialisering innen interaksjonsdesign. Hun har bred erfaring med både markedsføring og design, og har tidligere jobbet som Content Marketing Manager i Try Opt, som grafiker under UKA-17, samt vært intern i Storebrand Sandbox som UX-designer. Ved siden av studiene er hun aktiv som grafiker og markedsfører i Start NTNU, som driver med innovasjon og entreprenørskap.

Amalie har ridd hele livet, og var blant annet med som jockey i "ponnigalloppen" på Øvrevoll som barn!
Amalie Damsgaard Jensen
Konsulent
Anders Blesvik Gandrud
Konsulent


Anders går fjerde året på Industriell økonomi og teknologiledelse ved NTNU, med datateknologi som hovedretning og spesialisering innen kunstig intelligens, anvendt økonomi og optimering. Skoleåret 2018/2019 ble tilbrakt på utveksling ved the University of Queensland, Australia. I sin tid på Indøk har Anders vært engasjert som PR-sjef i linjeforeningsstyret og rekrutteringsassistent for NTNU, i tillegg til å ha spilt fotball for Janus FK. Nå er han engasjert som fagansvarlig/bedriftsansvarlig for klassetur til Sør-Korea våren 2020. Før han kom til NTNU tilbrakte han ett år i Forsvaret; Ingeniørbataljonen i Indre Troms. Sommeren 2019 jobbet han hos Creuna.

Anders har lidenskap for fotografering. Han driver sin egen fotoside på Facebook og har hatt oppdrag for flere bedrifter, blant annet Helly Hansen.
Anders Blesvik Gandrud
Konsulent
Ane Nagelhus
Konsulent


Ane går 4. året på profesjonsstudiet i Psykologi. Hun har tidligere ledet kommunikasjonsseksjonen til Technoport gjennom planlegging og gjennomføring av organisasjonens innovasjon- og teknologikonferanse, og vært leder for linjeforeningen for profesjonsstudentene i psykologi. I tillegg har hun hatt flere verv i linjeforeningen og jobbet ved St. Olavs Hospital ved siden av studiene.

Ane har spilt fiolin siden før hun kunne lese og skrive (til naboenes frustrasjon).
Ane Nagelhus
Konsulent
Astrid Bakken
Konsulent


Astrid går andre året på Industriell økonomi og teknologiledelse med datateknologi som hovedretning. Hun har ved siden av studiet vært svært aktiv i ENT3R Realfagstrening der hun har undervist i matematikk og kjemi for videregåendeelever parallellt med at hun har hatt flere verv i linjeforeningen og i UKA. Hun elsker å lære seg nye ting og bli kjent med nye mennesker. Før hun kom til NTNU tok hun et årsstudium i filosofi, historie og italiensk i Roma.

I 2005 sang Astrid for Fredsprisvinner Mohamed ElBaradei på Redd Barnas Fredspriskonsert. Hun har også spilt fiolin på Bærum Kommunestyres julebord, dog uten å få en eneste barkupong.
Astrid Bakken
Konsulent
Casper Feng
Konsulent


Casper går tredje året på Datateknologi ved NTNU. Ved siden av studiene jobber han som utvikler i en start-up, og har tidligere har vært webutvikler og prosjektleder i Start NTNU. Sommeren 2019 jobbet han for Netlight og var utplassert hos DNB hvor han jobbet med utviklingsportalen deres.

Casper lærte seg å sykle kun timer før sykkelprøven i 4. klasse.
Casper Feng
Konsulent
Eirik Dahlen
Konsulent


Eirik går fjerde året på Datateknologi med spesialisering i Databaser og Søk. Han har erfaring fra ulike roller i diverse verv på NTNU; som prosjektleder og mentor i Start NTNU, kasserer i Abakus og markedsføringsansvarlig i itDAGENE. I tillegg har han vært med på å starte den nye studentorganisasjonen BRAIN NTNU. Med andre ord er han alltid på jakt etter å lære nye ting i nye miljøer. Sommeren 2019 jobbet han hos Cognite.

Eirik har over 700.000 streams på spotify på russesanger, og har vært på Top 50 Viral Norge.
Eirik Dahlen
Konsulent
Eivind Høydal
Konsulent


Eivind går sisteåret på Kommunikasjonsteknologi ved NTNU, med spesialisering innen informasjonssikkerhet. Han har sittet i hovedstyret i Abakus som leder for studentbaren og kontrollert budsjetter i UKA-17. Eivind synes sikkerhet er spennende og hadde sommeren 2018 internship i mnemonic AS som GRC Analyst. Sommeren 2019 har han jobbet i EY Cybersecurity.

Eivind har bestått både kunnskapsprøven i alkoholloven og etablererprøven for serveringsvirksomheter. Så han kan ta skjenkebevillingen hvis du ønsker å åpne en pub/bar/utested.
Eivind Høydal
Konsulent
Eline Håkonsen
Konsulent


Eline går 3.året på Industriell Design ved NTNU, med spesialisering innen produktdesign. Hun har god erfaring med både markedsføring og design, og har tidligere vært grafisk designer i Teknologiporten og markedsføringsansvarlig for karrieredagen Prospective.

Da Eline var liten var hun overbevist om at hun kunne fly!
Eline Håkonsen
Konsulent
Emil Schrøder
Konsulent


Emil går tredje året på Informatikk og skriver bachelor dette semesteret. Han har vært en aktiv bidragsyter i linjeforeningen Online og har det siste året sittet i Hovedstyret som leder av bedriftskomiteen. Emil sitter også som webansvarlig for NTNUI kite. Til sommeren skal han jobbe hos Bouvet

Da vinden ikke var tilstede, endte Emil opp på samme plassering som Norges beste under NM i kite 2018.
Emil Schrøder
Konsulent
Endre Braut Medhus
Konsulent


Endre går andre året på kommunikasjonsteknologi ved NTNU. Ved siden av studiene er han aktiv i Bedriftskomiteen i Abakus, der han er ansvarlig for booking av bedrifter til arrangementer. Han er i tillegg læringsassistent i Objektorientert Programmering. Endre brenner for å lære og å utvikle seg både innen teknologi og personlig. Til sommeren skal han jobbe for Bouvet.

Har aldri hoppet fra høyere enn 3-meteren.
Endre Braut Medhus
Konsulent
Fredrik Moger
Konsulent


Fredrik går tredje året på Bygg- og Miljøteknikk. I løpet av studietiden har han vært engasjert i studentforeningene innovasjonsgruppen Start NTNU, finansgruppen Verdi NTNU og Aarhønen. Fredrik har stor interesse for innovasjon og entreprenørskap, og gründet selskapet Soxybox i 2016. Han erfaring fra bygg- og anleggsbransjen gjennom internship i BetonmastHærhe, Westerdals Oslo ACT i tillegg til AI oppstarten RagnaRock Geo.

Da klokken slo 21:13 den 23. desember 2016 solgte Fredrik 1 tonn med sokker.
Fredrik Moger
Konsulent
Halvor Mundal
Konsulent


Halvor går fjerde året på Datateknologi ved NTNU. Han er engasjert i frivillige verv og har blant annet sittet i hovedstyret i Abakus og som leder for itDAGENE. Halvor liker å programmere og å ta på seg utfordringer.

Halvor har franske gener som dessverre aldri fikk gjennomslag. Om sommeren kan du se en blendahvit Halvor eller en Halvor i forskjellige nyanser av rosa.
Halvor Mundal
Konsulent
Helena Van de Pontseele
Konsulent


Helena går tredje året på Industriell økonomi og teknologiledelse ved NTNU, med spesialisering innen datateknologi. Hun har også vært på utveksling ved ETH og UNSW. Helena har vært svært aktiv i bedriftskontakten ved Industriell økonomi og teknologiledelse, blant annet som nestleder i studieåret 2016/2017.

Helena har sunget i kor i over ti år og vært dirigent for et barnekor.
Helena Van de Pontseele
Konsulent
Jakob Erikstad
Konsulent


Jakob går fjerde året på Industriell økonomi og teknologiledelse ved NTNU, med spesialisering innen datateknologi og optimering. I tillegg til å være partner i JrC, er han involvert som gründer i privatundervisningsbedriften Realfagshjelpen. Han spiller også amerikansk fotball og er med i Indøk sitt ølbryggerlaug.

Jakob har opprettet enkeltpersonsforetak for å kunne drive med undervisning. Dette har aldri blitt brukt, ettersom Realfagshjelpen ble opprettet kort tid etter.
Jakob Erikstad
Konsulent
Jens-Andreas Rensaa
Konsulent


Jens-Andreas går i femte klasse på kommunikasjonsteknologi ved NTNU. Han brenner for programmering og bruker gjerne tiden sin på å utfordre seg selv med å lære nye teknologier. Det siste året har Jens-Andreas vært mye utenfor Trondheim. Først for sommerjobb hos Capra Consulting i Oslo. Deretter var han et år ved KU Leuven i Belgia. Sist avsluttet han det hele med et internship hos Palantir Technologies i London.

Jens-Andreas overvant sin flyskrekk i et kenyansk småfly.
Jens-Andreas Rensaa
Konsulent
Jon Ryfetten
Konsulent


Jon går fjerdeåret på datateknologi ved NTNU og er dette året på utveksling i USA. Ved siden av studiene driver han sammen med en annen sitt eget firma. Firma utvikler programmer som genererer vilkårlig landskap i 3D rettet mot spill. Programmene er i dag solgt til kunder over hele verden.

Jon er med i NTNU flyklubb og for tiden holder på å ta seilflysertifikat.
Jon Ryfetten
Konsulent
Jørgen Frost Boe
Konsulent


Jørgen går i 5.klasse på Industriell økonomi og teknologiledelse, med spesialisering innenfor datateknologi og finans. Han har vært summer intern i PwC, DNB Markets og Arctic Securities. Jørgen er tidligere mellom- og langdistanseløper, og har blant annet en bronsemedalje på 5000m i senior NM.

Norgesrekordholder på BeerMile (4x0.33L øl + 1609m). Tid: 5min og 28sek
Jørgen Frost Boe
Konsulent
Karoline Bonnerud
Konsulent


Karoline går andre året på datateknologi ved NTNU. Ved siden av studiene er hun økonomiansvarlig for Abakus og nestleder for itDAGENE 2018. Karoline er målrettet, løsningsorientert og alltid interessert i tilegne seg ny kunnskap.

I stor kontrast til teknologi bruker Karoline deler av fritiden sin på å strikke.
Karoline Bonnerud
Konsulent
Lars Erik Fagernæs
Konsulent


Lars Erik går i 2. klasse på datateknikk på NTNU. Annet en å progge entusiastisk på fritiden driver han med basket og var med i Arrkom i Abakus.

Da Lars Erik skulle få seg nytt pass var han lengre en høydemåleren. Politimannen måtte da alvorlig spørre hvor høy Lars Erik er. Høyden LE opplyser om er derfor egendefinert.
Lars Erik Fagernæs
Konsulent
Lina Hexeberg Hovden
Konsulent


Lina går fjerde klasse på kommunikasjonsteknologi. Hun har vært engasjert i bedriftskomite og revy i linjeforeningen Abakus, og er aktiv i NTNUI ski og fjellsport. Videre har hun engasjert seg for å rekruttere jenter til IKT gjennom Jenteprosjektet Ada og Jentedagen. Høsten 2018 var hun studentleder for Teknologiuka, et rekrutteringsarrangement med 450 deltakere fra hele Norge. Skoleåret 19/20 er hun på utveksling til UBC i Canada.

I 2016 tok Lina en tredjeplass i Mil NM i infanteriløp. Det hun ikke forteller er at det kun var fire deltakere, hvorav den fjerde løp seg vill under orienteringstesten.
Lina Hexeberg Hovden
Konsulent
Lina Matre Lynås
Konsulent


Lina går tredje året på industriell økonomi og teknologiledelse, med spesialisering innen produksjons- og kvalitetsteknikk. Hun har en bachelorgrad i økonomi fra Norges Handelshøyskole og har tilbragt de tre siste somrene på regnskapsavdelingen til Kongsberggruppen. Tidligere har Lina vært engasjert i Bindeleddet som både HR-ansvarlig og leder for analysegruppen, samt sittet i styret til KarriereDagene 2016.

Linas største ønske er å bli astronaut, men hun oppfyller ikke NASAs høydekrav på 159 cm.
Lina Matre Lynås
Konsulent
Magnus Lysholm Lian
Konsulent


Magnus går i fjerde klasse på Industriell økonomi og teknologiledelse, med spesialisering innenfor datateknologi, kunstig intelligens. I fjor var Magnus på utveksling i Lausanne, Sveits, på EPFL. Han har jobbet med trøndersk næringsliv som økonomijournalist i Adresseavisen, har gründererfaring gjennom privatundervisningsbedriften Realfagshjelpen AS og er aktiv i finansgruppen Verdi NTNU. I sommer var han intern hos Equinor.

Ett av Magnus sine stolteste øyeblikk var da han endelig lærte seg å plystre etter 18-19 år med iherdig innsats.
Magnus Lysholm Lian
Konsulent
Mari Dahl Benum
Konsulent


Mari går tredjeåret på Industriell økonomi og teknologiledelse, med spesialisering innenfor elektrisk energiteknikk. Høsten 2017 var hun på utveksling ved UC Berkeley. De to siste somrene har hun jobbet med forretningsutvikling av innovative programvareløsninger hos Powel. Mari har også vært en del av mentorteamet i ENT3R Realfagstrening hvor hun underviste i fysikk, kjemi og matematikk for videregåendeelever. Hun har tidligere drevet med langrenn på satsingsnivå. I dag klassifiserer hun seg som skiløper på mosjonistnivå og hobby-fotballspiller for NTNUI Fotball.

Mari har tre søstre: Silje, Julie og Maja. Maja er en Welsh Springer Spaniel.
Mari Dahl Benum
Konsulent
Marius Engan Kran
Konsulent


Marius går tredje året på Industriell økonomi og teknologiledelse ved NTNU, med datateknologi som hovedretning. Ved siden av studiene har han vært sterkt involvert i studentforeningen Start NTNU, som både prosjektleder og leder av organisasjonen. Før han kom til NTNU tjenestegjorde han som Artillerijeger i Forsvaret. Marius innehar en stor arbeidskapasitet og har en genuin interesse for innovasjon, nyskapning og teknologi. For øyeblikket befinner han seg på utveksling ved Università di Bologna, Italia.

Marius har et enkeltmannforetak som blant eksporterer traktorer fra Norge til Tanzania.
Marius Engan Kran
Konsulent
Marius Hornslien
Konsulent


Marius går sisteåret på Industriell økonomi og teknologiledelse ved NTNU, med spesialisering innen datateknologi og finans. Han har erfaring innen teamarbeid og ledelse fra befalsskolen og jobb som undervisningsassistent i Eksperter i Team. Ved siden av studiene har han vært forskningsassistent ved Engage, økonomiansvarlig i Janus Pandemics, samt jobbet på NTNU-prosjektet Carbon Track and Trace der han analyserte ulike sensorer. I sommer jobbet Marius i strategiavdelingen til Deloitte.

Marius mottok en ekte sabel som beste befalselev og har spist kanapeer med Hans Majestet Kongen.
Marius Hornslien
Konsulent
Martin Willoch Olstad
Konsulent


Martin går fjerde året på Industriell økonomi og teknologiledelse ved NTNU, med spesialisering innen kunstig intelligens. Han har bred erfaring fra politikken, og er valgt som kommunestyrerepresentant i Ullensaker. Han har tidligere vært på utveksling ved Massachusetts Institute of Technology.

Martin er Ullensakers yngste kommunestyrerepresentant.
Martin Willoch Olstad
Konsulent
Morten Bujordet
Konsulent


Morten studerer datateknologi ved NTNU på fjerde året, med hovedprofil programvareutvikling. Han har vært svært engasjert i linjeforeningen Abakus, hvor han blant annet har vært leder for organisasjonen. Morten er glad i å programmere og hadde både sommeren 2017 og 2018 internship hos BEKK Consulting. Sommeren 2019 skal han ha rollen som SCRUM master i Capra Consulting.

Morten er ikke bare glad i å orientere seg i de siste trendene innen IT, men han har også orientert seg til gull i NM-juniorstafett.
Morten Bujordet
Konsulent
Morten Stulen
Konsulent


Morten går tredje året på Datateknologi ved NTNU. Han har stor interesse for apputvikling og liker å holde seg oppdatert på ny teknologi og rammeverk. Utenfor studiene engasjerer han seg i studentorganisasjonen StartNTNU der han blant annet er ansvarlig for å arrangere Midt-Norges største prisarrangement for gründere, Innovator.

Morten er Co-Founder av Gobitech AS og har vært ledende iOS utvikler for appen Gobi. Med kjente nøkkelpersoner som Petter Northug og Gustav Witzøe på laget har selskapet en verdsettelse på over 100 milioner kroner.
Morten Stulen
Konsulent
Nora Kallager
Konsulent


Nora går 3. klasse på Industriell økonomi og teknologiledelse ved NTNU, med spesialisering innen datateknologi. For øyeblikket befinner hun seg på utveksling på UCSD. Hun har vært et aktivt medlem i Start NTNU i 2 år nå, der hun blant annet har erfaring som prosjekt leder for Mixer.

Gått på 3 ulike linjer på NTNU i løpet av 3 år (...og har utdannelse som tennistrener)
Nora Kallager
Konsulent
Ole-Jørgen Hannestad
Konsulent


Ole-Jørgen går tredje året på Kybernetikk og robotikk ved NTNU. Han har erfaring innen rådgivning og ledelse fra bedriftskomiteen Contactor og Forsvaret. Ole-Jørgen har tidligere hatt internship hos DNB og skal i 2019 ha internship hos PwC.

Ole-Jørgen er trommeslager og arrangerte en sommer en hagekonsert med bandet sitt. Hagekonserten vokste neste år til en musikkfestival med over 2000 publikummere og sommeren 2018 ble festivalen avviklet for tredje gang.
Ole-Jørgen Hannestad
Konsulent
Sondre Brekke
Konsulent


Sondre går i fjerde klasse på Industriell økonomi og teknologiledelse, med spesialisering innenfor datateknologi, kunstig intelligens og hovedprofil finans. Skoleåret 2017/2018 var han på utveksling ved UNSW i Sydney, Australia. Der fikk han nyttig erfaring fra å være sportsdirektør for sitt college. Sondre har hatt internship hos SpareBank 1 Forsikring, og skal sommeren 2019 jobbe som rådgiver i Capra Consulting AS.

Sondre fikk på egenhånd et fly på vei til London til å lande i Amsterdam i stedet.
Sondre Brekke
Konsulent
Tarje Rusten Wang
Konsulent


Tarje går andre året på Industriell økonomi og teknologiledelse, med datateknologi som hovedretning. Han har jobbet som studentassistent i både Diskret Matematikk og Organisasjonsteori, i tillegg til å ha vært med i IBC og Indøks Veldedige Initiativ. På fritiden spiller han fotball aktivt for Janus FK. Tarje er alltid interessert i å ta på nye utfordringer og lære noe nytt. Sommeren 2019 skal han jobbe hos ABG Sundal Collier.

Tarje skrev om SKAM på både norsk og spansk eksamen på videregående. Enda ikke sett serien.
Tarje Rusten Wang
Konsulent
Øistein Haugland
Konsulent


Øistein går 2. år Informatikk og har tidligere erfaring som selvstendig næringsdrivende. Har alltid et personlig prosjekt på gang og har stor interesse for teknologi og utvikling. Jobber aktivt med å bli litt bedre hver dag.

Øistein er pianist og har spilt siden han gikk i 4. klasse på barneskolen.
Øistein Haugland
Konsulent

Alumni

Våre ansatte har etter tiden i Junior startet i en rekke spennende selskaper. Junior Consulting drar stor nytte av alumninettverket sitt og bruker det aktivt.

Junior Consulting AS

Dyre Halses Gate 2
7042 Trondheim
Orgnr.: 998354730