Vi er ambisiøse, dyktige og engasjerte studenter med bakgrunn fra et bredt utvalg studier ved NTNU.

Junior Consulting gruppe-bilde

Junior Consulting er Norges største student-konsulentselskap, bestående av ambisiøse, dyktige og engasjerte studenter ved Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet (NTNU). Alle våre ansatte har utmerket seg akademisk og arbeider i Junior Consulting ved siden av studiene.

smilende person

Vår rådgivning omfatter strategiske analyser og forretningsutvikling, design og brukeropplevelse og tech og systemutvikling. Strategikonsulentene våre jobber med prosjekter innenfor markedsanalyser, dataanalyse og modellering, samt bransjespesifikke analyser innenfor blant annet sjømat og energi. Våre designkonsulenter har høy kompetanse på kartlegging av brukerbehov og kundereise, grafisk tjeneste- og systemdesign og interaksjonsdesign. Utviklerne våre er råe på både fullstack-utvikling, optimalisering av søkemotorer og app- og webutvikling.

Persom som skriver

Som studentkonsulenter har vi fleksibilitet til å legge inn ekstra innsats når det trengs. Vi er samtidig oppdaterte på det nyeste innen våre fagområder. Organisasjonen vår spenner stor faglig bredde og vi har et sterkt alumninettverk i ryggen, en kombinasjon som setter oss i stand til å levere rimeligere profesjonalitet i hvert prosjekt.

Møte fra sprint-retrospektiv

Vi tror på at å gi dyktige og nysgjerrige NTNU-studenter muligheten til å jobbe i tverrfaglige team på reelle prosjekter resulterer i verdiskapning både for kunden og for konsulenten.

0

Antall Konsulenter

0

Antall Alumni

0

Antall prosjekter

Våre ansatte er vår viktigste ressurs

Vårt alumninettverk er stort

Junior Consulting AS

Neufeldtsgate 1
7030 Trondheim
Org.nr: 998 354 732

Følg oss
LinkedIn logoFacebook logoInstagram logo
Søk stilling
Kontakt
Junior Consulting Logo