Et utvalg av våre prosjekter.

Projektbilde

Kartlegging av norske kystbedrifter for et utvalg næringslivsaktører

Kystbedrifter og deres foretagender er norskekystens livsnerve. Vi har kartlagt dem.

Projektbilde

Visuell profil for Hystar

En ny visuell profil hjelper Hystar med å øke synlighet og posisjonere seg som en pålitelig bærekraftaktør i et voksende marked.

Projektbilde

Analyse av grunnrentebeskatningens betydning for oppdrettsnæringen for SalMar

Endringer i beskatning, i dette tilfellet knyttet til bruk av felles norske ressurser, kan utgjøre en forskjell i oppdrettsnæringen.

Projektbilde

Et internasjonalt selskap innen havbruk

Analysere nåsituasjonen og se fremtidsmulighetene for sle

Projektbilde

Ringvirkninger av sjømatnæringen i Trøndelag

Sjømatnæringen bidrar til store ringvirkninger i Trøndelag, vi har kvantifisert dem

Projektbilde

Utvikling av plattformdesign for start-upen Wepost!

Våre designere har bidratt med verdifull designutvikling helt i oppstarten av en start-up med røtter fra NTNU.

Projektbilde

Analyse av effekten av prosjektstøtte for NTNU Discovery

NTNU Discovery er en finansiell støtteordning til forskningsprosjekter. Vi har analysert effekten av støtten.

Projektbilde

IT-system for avfallshåndtering for NTNU

NTNUs nye IT-system for avfallshåndtering gjør hverdagen enklere og mer effektiv.

Projektbilde

Markedsundersøkelse av det europeiske transportmarkedet for Gire

Vår analyse dannet et godt grunnlag for å kunne ta viktige beslutninger om videre ekspansjon.

Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Junior Consulting AS

Neufeldtsgate 1
7030 Trondheim
Org.nr: 998 354 732

Følg oss
LinkedIn logoFacebook logoInstagram logo
Søk stilling
Kontakt
Junior Consulting Logo