Et utvalg av våre prosjekter.

Logo

Ringvirkninger av sjømatnæringen i Trøndelag

Sjømat næringen bidrar til store ringvirkninger i Trøndelag, vi har kvantifisert dem

Logo

Visuell profil for Hystar

En ny visuell profil hjelper Hystar med å øke synlighet og posisjonere seg som en pålitelig bærekraftsaktør i et voksende marked.

Logo

Kartlegging av norske kystbedrifter for et utvalg næringslivsaktører

Kystbedrifter og deres foretagender er norskekystens livsnerve. Vi har kartlagt dem.

Logo

Analyse av grunnrentebeskatningens betydning for oppdrettsnæringen for SalMar

Endringer i beskatning, i dette tilfellet knyttet til bruk av felles norske ressurser, kan utgjøre en forskjell i oppdrettsnæringen.

Logo

IT-system for avfallshåndtering for NTNU

NTNUs nye IT-system for avfallshåndtering gjør hverdagen enklere og mer effektiv.

Logo

Markedsundersøkelse av det europeiske transportmarkedet for Gire

Vår analyse dannet et godt grunnlag for å kunne ta viktige beslutninger om videre ekspansjon.

Logo

Analyse av effekten av prosjektstøtte for NTNU Discovery

NTNU Discovery er en finansiell støtteordning til forskningsprosjekter. Vi har analysert effekten av støtten.

Logo

Utvikling av plattformdesign for start-upen Wepost

Våre designere har bidratt med verdifull designutvikling helt i oppstarten av en start-up med røtter fra NTNU.

Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Junior Consulting AS

Neufeldtsgate 1
7030 Trondheim
Orgnr: 998354730

Følg oss
LinkedIn logoFacebook logoInstagram logo
Søk stilling
Kontakt
Junior Consulting Logo