Analyse av grunnrentebeskatningens betydning for oppdrettsnæringen for SalMar

Hva har en eventuell endring i grunnrentebeskatning å si for oppdrettsnæringen?

Dette spørsmålet var bakgrunnen for et prosjekt vi gjennomførte for SalMar.

Strategi
Image

SalMar kom til oss med et ønske om en utredning av risiko og egenskaper ved oppdrettsnæringen for å se på sårbarheten tilknyttet en eventuell grunnrentebeskatning. Med bakgrunn i både kvantitativ datainnhenting gjennom kilder som SSB og kvalitativ datainnhenting med bransjeeksperter utarbeidet et team bestående av noen av våre strategikonsulenter en utfyllende rapport hvor gurnnrentebeskatningens effekt på oppdrettsnæringen ble analysert. Løpende dialog med kunde gjennom hele prosjektet var en avgjørende faktor for å kunne møte kunden i øyehøyde og gjennomføre en analyse med fokus og tema som på best mulig måte samstemte med kundes ønske.

Vår leveranse dannet grunnlaget for en artikkel i E24, i samsvar med kundens ønske om medie-eksponering for å bidra inn i den pågående diskusjonen rundt en slik beskatning.

Artikkelen i E24 kan du lese her.

Er du interessert i å bruke Junior Consulting til ditt neste prosjekt?

Junior Consulting AS

Neufeldtsgate 1
7030 Trondheim
Org.nr: 998 354 732

Følg oss
LinkedIn logoFacebook logoInstagram logo
Søk stilling
Kontakt
Junior Consulting Logo