NTNU Discovery - Å formidle suksess

Hvilken effekt har finansielle støtteordninger for forskningsprosjekter ved NTNU og Helse Midt-Norge?

Strategi
Design
Les rapport
ImageLes rapporten her

Effekten av finansielle støttemidler

Junior Consulting ble engasjert av NTNU Discovery for å evaluere effekten av finansielle støttemidler tildelt i perioden 2011 til 2023. Formålet var å gi en detaljert oversikt over resultatene og å belyse hvordan støtten har bidratt til utvikling og kommersialisering av forskningsbaserte ideer. Denne casestudien presenterer nøkkelfunn fra vår rapport og illustrerer hvordan Junior Consulting har bidratt til å fremme innovasjon ved NTNU.

NTNU Discovery

NTNU Discovery er en støtteordning etablert i 2011, som tilbyr økonomisk bistand til utvikling, verifisering og kvalitetssikring av forskningsprosjekter og forretningsideer fra ansatte og studenter ved NTNU og Helse Midt-Norge. Målet er å dekke finansieringsgapet i tidlig fase av kommersialisering og å muliggjøre videre finansiering fra større offentlige og private aktører. Programmet støttes av NTNU, Helse Midt-Norge og Sparebank 1 SMN.

Strukturerte kvalitative metoder gir resultater

Vår evaluering baserer seg på data fra NTNU Discovery, spørreundersøkelser, intervjuer med prosjektansvarlige og offentlige kilder. Vi har analysert prosjekter som har mottatt støtte mellom 2011 og 2023 for å vurdere deres utvikling, økonomiske resultater og kommersialiseringsgrad. Resultatene fra spørreundersøkelsene har gitt verdifull innsikt i bruken og effekten av støtten.

Nøkkeltall og Funn

Prosjektstøtte og Selskapsetableringer

I perioden 2011-2023 har NTNU Discovery tildelt 123,5 millioner NOK i støtte til 386 prosjekter. Av disse har 111 prosjekter resultert i selskapsetableringer. NTNU Discovery har vært avgjørende for å bringe ideer fra tidlig utviklingsstadium til kommersialisering, og mange prosjekter har også mottatt videre finansiering fra Innovasjon Norge og Norges forskningsråd.

Økonomiske Effekter

Mottakerbedriftene har oppnådd betydelige økonomiske resultater. For eksempel hadde Kahoot! AS, som mottok støtte i 2011, en omsetning på 614,9 millioner NOK i 2022. Totalt har bedriftene vist en eksponentiell vekst i driftsinntekter, og mange har tiltrukket seg betydelige investeringer fra private aktører og offentlige støtteordninger.

Sysselsetting og Geografisk Spredning

Discovery-bedriftene sysselsetter totalt 603 personer per 2024. Flertallet av selskapene har hovedkontor i Trondheim, men mange har også etablert seg i andre norske byer som Oslo, Gjøvik og Ålesund. Dette viser at NTNU Discovery bidrar til både lokal og nasjonal verdiskaping.

Eksempler på Suksessprosjekter

Arctic Protein

Arctic Protein, et oppstartselskap som produserer bærekraftig dyrefôrprotein gjennom insektsproduksjon, har som mål å bli Norges største insektprodusent innen 2025. De har mottatt 3,075 millioner NOK i kapital, inkludert støtte fra NTNU Discovery, og planlegger å bygge et anlegg i Balsfjord for produksjon av insektprotein.

Keimon Medical

Keimon Medical utvikler en enhetsbasert behandling for kroniske smerter. Selskapet har mottatt 500 000 NOK fra NTNU Discovery og totalt 9,9 millioner NOK i kapital. Deres cryo-instrument har potensiale til å revolusjonere behandling av alvorlig hodepine og ansiktssmerter.

Kunstige Sensoriske Nevroner

Pål Kvello ved NTNU har utviklet kunstige elektriske nerveceller for undervisning i nevrovitenskap. Prosjektet har mottatt 200 000 NOK i støtte fra NTNU Discovery og har bidratt til bedre forståelse av nervesystemet blant studenter. Teknologien er allerede bestilt av flere europeiske universiteter.

Dokumenterte gevinster. NTNU Discovery er et suksessprosjekt

Samarbeidet mellom Junior Consulting og NTNU Discovery har dokumentert betydelige økonomiske og innovative gevinster. Resultatene viser at tidlig fase finansiering gjennom NTNU Discovery er avgjørende for å fremme kommersialisering av forskningsbaserte ideer.

Junior Consulting er stolte av å ha bidratt til denne suksessen og ser frem til å fortsette å støtte innovasjon og verdiskaping i fremtiden.

"JrC har vært fleksible, nøyaktige og har levert en profesjonelt utformet og meget god rapport […] Jeg vil i fremtiden gjerne engasjere JrC for oppdrag, og gir dem mine varmeste anbefalinger"

Håvard Wibe, projekteier fra NTNU,
Daglig leder, NTNU Discovery

"Et veldig spennende prosjekt som har gitt nyttig læring i effektiv ut henting og behandling av data, samt visualisering av denne, der samspillet mellom strategi og design virkelig har vært nyttig."

Jørgen Frost Bø, Prosjektleder,
Strategikonsulent, Junior Consulting

Er du interessert i å bruke Junior Consulting til ditt neste prosjekt?

Junior Consulting AS

Neufeldtsgate 1
7030 Trondheim
Org.nr: 998 354 732

Følg oss
LinkedIn logoFacebook logoInstagram logo
Søk stilling
Kontakt
Junior Consulting Logo