Et internasjonalt selskap innen havbruk

Hvordan utvikle en vekststrategi for et større selskap?

Utvikling av rapporten og strategien fikk en strategi-gjeng hos oss bryne seg på.

Image

Problem

Et selskap ønsket en vekststrategi frem mot 2030. Strategien skulle inkludere alle de 5 konsernene I selskapet, samt delene av selskapet I utlandet. Vår oppgave var derfor å analysere nåsituasjonen i selskapet, konkurrenter og identifisere nye satsningsområder for Scale Aquaculture AS.


Metode

En grundig analyse av selskapets produkter, verdikjede og økonomiske situasjon ble identifisert i samarbeid med et annet konsulent selskap som var ansvarlig for fremdriften. I tillegg gjennomførte vi en konkurrent og markedsanalyse for å se på nye vekstmuligheter og satsingsområder.


Resultat

Resultatet ble samlet i en rapport som ble presentert for ledelsen i Scale Aquaculture og ble benyttet som grunnlag for å lage en ny strategi i 2024.

Junior Consulting AS

Neufeldtsgate 1
7030 Trondheim
Org.nr: 998 354 732

Følg oss
LinkedIn logoFacebook logoInstagram logo
Søk stilling
Kontakt
Junior Consulting Logo