Gjør exit-skatten norske enhjørninger umulige?

Exit-skatten reduserer norsk investeringsvilje, gjør det mindre attraktivt for utenlandsk talent og presser innovasjon over landegrensenen.

Strategi
Les rapport
ImageLes rapporten her

Overraskende skatteforslag ryster gründermiljøet

I løpet av 2022 og 2023 ble de norske eierskattene på næringskapital betydelig økt. For å motvirke utflyttingen av formuende personer, foreslo regjeringen en exit-skatt. Denne skatten pålegger de som flytter en gevinstbeskatning på opptil 37,84 % av deres verdier i næring, basert på latente gevinster som oppstår mens de er bosatt i Norge. Formålet med skatten er å hindre skatteflukt og sikre at gevinster opparbeidet i Norge blir beskattet her.

Oppdrag: Analysere skattens uforutsette treffområder

Junior Consulting ble engasjert av Trøndelagsstiftelsen og Næringsforeningen i Trondheimsregionen for å analysere hvordan exit-skatten påvirker norske gründere. Målet var å synliggjøre skattens virkemåte og undersøke dens uforutsette konsekvenser. Vi ønsket særlig å belyse hvordan skatten kunne påvirke gründere, investorer og det generelle næringslivet i Norge.

Omfattende Data og Innsiktsfulle Intervjuer

For å gjennomføre denne analysen, samlet vi inn data og gjennomførte en rekke intervjuer med nøkkelpersoner, inkludert gründere som har startet opp i Norge, utenlandske talenter som har flyttet til Norge, investorer og skatteadvokater. Denne kombinasjonen av kvantitative og kvalitative data ga oss en dypere forståelse av de utfordringene skatten medfører.

 • Intervjuer med gründere og investorer: Disse intervjuene ga innsikt i hvordan exit-skatten påvirker beslutninger om lokalisering og investering.
 • Analyse av skattevirkninger: Vi analyserte data for å forstå hvordan skatten påvirker ulike aktører, inkludert potensielle utflyttinger og redusert investeringsevne.
 • Evaluering av politiske implikasjoner: Vår studie inkluderte en evaluering av hvordan hyppige skatteendringer skaper politisk risiko og påvirker investeringsklimaet i Norge.
 • Bekymringsfulle Funksjoner og Reaksjoner

  Rapporten vår avdekket flere bekymringsfulle funn:

 • Utflytting av Innovasjon: Skatten fører til at gründere vurderer å flytte virksomheten ut av Norge før den blir for verdifull, noe som hindrer utviklingen av norske enhjørninger.
 • Redusert Investeringsvilje: Investorer blir avskrekket av den økte skattepolitisk risikoen, noe som gjør det vanskeligere for norske oppstartsselskaper å sikre nødvendig kapital.
 • Mindre Attraktivt for Utenlandsk Talent: Exit-skatten gjør det mindre attraktivt for utenlandske gründere og talenter å flytte til Norge, noe som kan hindre tilgang til kritisk kompetanse.
 • Svekker norsk næringsliv

  Selv om hensikten med exit-skatten er å hindre skatteflukt, viser vår analyse at den kan ha motsatt effekt, og i stedet svekke norsk gründervirksomhet og innovasjon. Ved å beskatte urealiserte gevinster på en måte som kan være økonomisk ødeleggende for gründere, risikerer Norge å miste verdifulle bedrifter og talenter til utlandet.

  Den reduserer investeringsevnen, øker politisk risiko og gjør det mindre attraktivt for både nasjonale og internasjonale gründere å etablere seg i Norge. Dette kan hindre Norge i å oppnå sitt mål om å bli en ledende gründernasjon og skape de nødvendige arbeidsplassene og verdiskapningen for fremtiden.

  Junior Consulting er stolt av å ha levert en innsikts- og betydningsfull analyse som bidrar til en bedre forståelse av de økonomiske og sosiale implikasjonene av exit-skatten. Vi oppfordrer til en bredere dialog mellom politiske aktører og næringslivet for å finne balanserte løsninger som kan støtte innovasjon og vekst i Norge.

  Er du interessert i å bruke Junior Consulting til ditt neste prosjekt?

  Junior Consulting AS

  Neufeldtsgate 1
  7030 Trondheim
  Org.nr: 998 354 732

  Følg oss
  LinkedIn logoFacebook logoInstagram logo
  Søk stilling
  Kontakt
  Junior Consulting Logo