Hardware of Software i harmoni. Fysiske knapper til Tesla

Knapper til Tesla? Vi gikk fra idé til produkt med Greenmission.

Tech
Image

Kompleks Utfordring for Green Mission

Green Mission, en oppstartsbedrift som spesialiserer seg på produkter for Tesla-biler, stod overfor en stor utfordring. De ønsket å utvikle et fysisk produkt med knapper som kunne styre ulike funksjoner i Tesla-biler. Dette prosjektet krevde en integrasjon av både hardware og software, og involverte komplekse protokoller for å sikre effektiv kommunikasjon mellom knappene og bilen via brukerens telefon.

Fra Idé til Ferdig Produkt

Green Mission hadde som mål å gå fra idé til ferdig produkt, klart for produksjon og markedslansering. De trengte en partner med dyp teknisk kompetanse og en kostnadseffektiv tilnærming. Junior Consulting ble valgt for å levere en komplett løsning som inkluderte både hardware og software, med et fokus på å overkomme de tekniske utfordringene knyttet til kommunikasjonshastighet og pålitelighet.

Teknologisk Magi med ESP32 og Bluetooth

Junior Consulting satte sammen et team av dyktige og innovative studenter med bred teknisk erfaring. Vi implementerte følgende tiltak for å møte prosjektets krav:

 • Teknologisk stack: Vi valgte en ESP32 mikrokontroller for å styre hardware-komponentene. Denne mikrokontrolleren var ideell for prosjektet på grunn av dens evne til å håndtere komplekse oppgaver og sikre rask kommunikasjon.
 • Bluetooth-integrasjon: Vi utviklet en løsning som koblet knappene til brukerens telefon via Bluetooth. Telefonen kommuniserte deretter med Teslas API for å styre bilens funksjoner, som volumkontroll, temperaturjustering, dog-mode, og garasjeåpning.
 • Prototyping og testing: Vi designet, prototypet og testet produktet grundig for å sikre at det oppfylte alle funksjonelle krav og var brukervennlig.
 • Fullstendig utviklingsprosess: Junior Consulting håndterte hele utviklingssyklusen, fra konseptualisering og design til implementering og testing.
 • Fra Prototype til Markedssuksess

  Prosjektet ble levert til tiden og oppfylte alle forventninger. Green Mission kunne sette i gang produksjonen og begynte å levere produktet til kundene. De opplevde følgende fordeler:

 • Markedsintroduksjon: Produktet ble godt mottatt på markedet og har bidratt til selskapets vekst og synlighet.
 • Effektiv løsning: Den tekniske løsningen sikret rask og pålitelig kommunikasjon mellom knappene og Tesla-bilene.
 • Kostnadseffektiv utvikling: Ved å samarbeide med Junior Consulting, fikk Green Mission en høy kvalitet løsning til en brøkdel av prisen for tradisjonelle konsulenttjenester.
 • Green Mission-prosjektet er et bevis på Junior Consultings evne til å levere avanserte teknologiske løsninger for komplekse problemer. Vi er stolte av å ha bidratt til Green Missions suksess og ser frem til å fortsette å tilby innovative løsninger for våre kunder.

  Er du interessert i å bruke Junior Consulting til ditt neste prosjekt?

  Junior Consulting AS

  Neufeldtsgate 1
  7030 Trondheim
  Org.nr: 998 354 732

  Følg oss
  LinkedIn logoFacebook logoInstagram logo
  Søk stilling
  Kontakt
  Junior Consulting Logo