Kartlegging av norske kystbedrifter for et utvalg næringslivsaktører

Hvilken betydning har egentlig de private bedriftene for verdiskapningen langs norskekysten?

Svaret finner du i rapporten vi utarbeidet for en rekke næringslivsaktører i forkant av Stortingsvalget 2021.

Strategi
Image

Et utvalg norske næringslivsaktører kom til oss våren 2021 og ønsket en utredning av hvilken betydning de private bedriftene har for norskekysten. Hensikten med utredningen var å vise hva de private bedriftene har å si for verdiskapning og sysselsetting langs norskekysten, slik at denne innsikten kunne deles med de politiske partiene i forkant av Stortingsvalget 2021 og forhåpentligvis fungere som en liten påminnelse på at de private bedriftene utgjør, om ikke hele så i alle fall en vesentlig del av, Norskekystens Livsnerve.Vi samlet et team dyktige strategikonsulenter som med prosjektleder Frida (daglig leder 2021/2022) i spissen jobbet effektivt og engasjert med å samle inn data fra både offentlige kilder og dybdeintervjuer med nøkkelpersoner i næringen. Med god hjelp fra designavdelingen, utarbeidet vi en utfyllende rapport som beskiver hovedfunn og analyser fra arbeidet.

Rapporten, som er delt med et titalls næringslivsaktører i forkant av Stortingsvalget 2021, kan du lese her.

Er du interessert i å bruke Junior Consulting til ditt neste prosjekt?

Junior Consulting AS

Neufeldtsgate 1
7030 Trondheim
Org.nr: 998 354 732

Følg oss
LinkedIn logoFacebook logoInstagram logo
Søk stilling
Kontakt
Junior Consulting Logo