Kommunecrawler: Forbedring av KLPs System for Møtereferater

"Roboter" som gjør det manuelle arbeidet øker produktivteten og skaper større muligheter for KLP

Tech
Image

Fra Problemer til Løsninger: KLPs Utfordring

KLP, en av Norges største pensjonskasser, stod overfor utfordringer med sitt system for automatisk gjennomgang av kommuners møtereferater. Systemet hadde forbedringspotensial, noe som førte til ineffektivitet og tapte muligheter. Junior Consulting hadde tidligere gjennomført et forprosjekt på systemet høsten 2019, som dannet grunnlaget for det omfattende prosjektet som fulgte.

En Innovativ Tilnærming: “Roboter” som gjorde jobben

For å løse KLPs utfordringer, utviklet Junior Consulting en skybasert tjeneste som ukentlig hentet møtereferater fra nesten alle norske kommuner. Referatene ble lagret i et BLOB Storage, og ved hjelp av Azure Cognitive Search ble de indeksert og søkbare. Vi laget en tjeneste som ukentlig utførte faste søk og sendte resultatene via e-post. Søkeparametrene og mottakerne av resultatene ble hentet fra en database. I tillegg utviklet vi et dashboard som gir KLP muligheten til å søke i referatene og konfigurere de faste søkene.

Effektiv og skalerbar teknologi i skyen

Prosjektet ble fullt ut hostet i Azure, noe som sikret en robust og skalerbar løsning. Vi benyttet Azure Cognitive Search for å gi kraftige søkemuligheter og BLOB Storage for sikker lagring av data. Dashbordet, som ble en viktig del av løsningen, gir brukerne en intuitiv og kraftig verktøy for å konfigurere og søke i møtereferatene.

Fra system til tjeneste

Prosjektet ble solgt inn som en tjeneste heller enn et produkt. Dette betydde at vi, allerede før utviklingen startet, hadde inngått en vedlikeholdsavtale som trer i kraft når utviklingen er gjennomført. Denne tilnærmingen sikret kontinuerlig støtte og vedlikehold for KLP, noe som gir dem trygghet og stabilitet i bruken av systemet.

Leveransen: En komplett tjeneste for møtereferater

Leveransen inkluderte en tjeneste som ukentlig henter og tilgjengeliggjør møtereferater fra tilnærmet alle norske kommuner. KLP mottar ukentlig e-poster med resultater fra faste søk, og har tilgang til et dashboard hvor de kan søke i referatene og konfigurere faste søk etter egne ønsker. Dette gir dem en dynamisk og effektiv måte å overvåke og håndtere møtereferater på.

Positivt resultat: Fornøyd kunde og økt effektivitet

KLP er svært fornøyd med resultatet. Tjenesten gir dem flere saker å jobbe videre med hver uke, noe som betydelig øker effektiviteten og verdien av deres arbeid. Denne løsningen har ikke bare forbedret systemet deres, men også deres evne til å reagere raskt og presist på informasjon fra kommunale møtereferater.

Teknologisk forbedring og fremtidssikret løsning

Prosjektet med KLP viser hvordan Junior Consulting kan løse komplekse teknologiske utfordringer ved å levere skreddersydde og effektive løsninger. Vår bruk av avanserte teknologier som Azure Cognitive Search og en skybasert tilnærming har resultert i en løsning som både er robust og brukervennlig. Samarbeidet med KLP er et eksempel på vår evne til å transformere ineffektive systemer til kraftfulle tjenester som skaper reell verdi for kundene våre.

Er du interessert i å bruke Junior Consulting til ditt neste prosjekt?

Junior Consulting AS

Neufeldtsgate 1
7030 Trondheim
Org.nr: 998 354 732

Følg oss
LinkedIn logoFacebook logoInstagram logo
Søk stilling
Kontakt
Junior Consulting Logo