Markedsundersøkelse av det europeiske transportmarkedet for Gire

I hvilke europeiske byer er potensialet for transportoppdrag på hjul størst?

Det har våre strategikonsulenter Maria og Camilla svaret på!

Strategi
Image

Gire (tidligere Svipps) utvikler Norges mest effektive plattform for formidling av transportoppdrag på hjul og jobber med å skape optimal logistikkflyt for bilbransjen og dens kunder. De kom til oss med et ønske om å få et bedre overblikk over det europeiske markedet for transportoppdrag, som et viktig utgangspunkt for å ta beslutninger knyttet til videre ekspansjon.

Et team bestående av to av våre eminente strategikonsulenter, Maria og Camilla, jobbet effektivt med å innhente relevant data. Basert på disse dataene, gjorde teamet en analyse av mulighetsrommet i ulike europeiske byer ut fra kriterier som ble valgt i samråd med kunden. Leveransen endte i en rangering av ulike europeiske byer, samt en anbefaling til kunden.

Vi ønsker Gire lykke til med videre ekspansjon i en eller flere europeiske byer, forhåpentligvis basert på vår anbefaling.

Er du interessert i å bruke Junior Consulting til ditt neste prosjekt?

Junior Consulting AS

Neufeldtsgate 1
7030 Trondheim
Org.nr: 998 354 732

Følg oss
LinkedIn logoFacebook logoInstagram logo
Søk stilling
Kontakt
Junior Consulting Logo