NVIDIA ville ikke overlevd i Norge

Formueskatten reduserer muligheter med 70%. En analyse av rammevilkårene som ligger til grunn for norske techselskaper

Strategi
Image

Hva om NVIDIA ble startet i Trondheim?

På oppdrag fra Trøndelagsstiftelsen, Wist Holding og Næringsforeningen i Trondheimsregionen har vi har analysert relevante rammebetingelser i Trøndelag for å vurdere om regionen har potensialet til å utvikle et globalt ledende teknologiselskap. Vår hypotetiske tilnærming baserer seg på en tankelek der vi forestiller oss at NVIDIA ble grunnlagt i Trondheim, ikke i California.

Prosjektbeskrivelse

Rapporten ble utarbeidet etter en reise av den norske regjeringen og Kronprinsen til California våren 2024, hvor de besøkte teknologigiganter som NVIDIA. Formålet var å hente inspirasjon og forstå hvordan slike selskaper kunne oppstå i Norge. I vår analyse har vi gjennomført dybdeintervjuer med ledende investorer, seriegründere, forskere fra SINTEF og NTNU, samt en skatteadvokat for å få innsikt i utfordringer og muligheter som eksisterer i Trøndelag.

Rammebetingelser for suksess

Vi har identifisert fire sentrale rammebetingelser som påvirker suksess for teknologiselskaper: markedsstørrelse, kompetanse, tilgang til kapital og skatt. Viktigst er kapital og skatt, hvor funnene er:

Norge har kun 13% av VC-investeringene per innbygger California har

Tilgangen til kapital i Norge, og spesielt i Trøndelag, er begrenset sammenlignet med California. Venturekapital-investeringer per innbygger i Norge utgjør kun 13% av investeringene i California. For å realisere en suksesshistorie som NVIDIA, ville norske startups trenge betydelig mer kapital enn det som er tilgjengelig i dag.

Formueskatten reduserer muligheter med 70%

Skattesystemet i Norge, spesielt formuesskatten, utgjør en betydelig utfordring for gründere. Dersom NVIDIA hadde vært etablert i Norge, ville formuesskatten redusert muligheten for reinvesteringer med opptil 70%. Dette ville ha dempet vekstmulighetene betydelig, noe som igjen kunne hindre selskapet i å nå sitt fulle potensial.

Ringvirkninger av et NVIDIA i Trøndelag

Økt Sysselsetting

Hvis NVIDIA hadde blitt etablert i Trøndelag, ville regionen ha hatt omkring 44 000 arbeidsplasser knyttet til teknologi, sammenlignet med dagens 14 000. Dette ville krevd en betydelig tilstrømning av kvalifisert arbeidskraft, både nasjonalt og internasjonalt.

Økonomisk Bidrag

Etablering av et selskap som NVIDIA i Trøndelag kunne bidratt til betydelige skatteinntekter. Bare inntektsskatt og arbeidsgiveravgift fra NVIDIA-ansatte ville kunne utgjøre omtrent NOK 10,4 milliarder årlig, noe som nesten kunne dekket halvparten av all formuesskatt betalt i Norge i 2022.

Kompetanseheving og Innovasjon

Samarbeid mellom NVIDIA og forskningsinstitusjoner som NTNU og SINTEF ville styrket Trøndelags posisjon som et globalt senter for teknologisk innovasjon. Dette ville tiltrukket seg internasjonale talenter og ytterligere investeringer.

Entreprenørskap og Rollemodeller

Suksesshistorier som NVIDIA kan inspirere flere til å starte egne teknologiselskaper. Tidligere ansatte kan utnytte sin erfaring og kapital til å grunnlegge nye startups, noe som styrker det lokale gründersamfunnet.

Rammevilkårene tilrettelegger ikke for norske teknologigiganter

Rapporten konkluderer ikke med et definitivt ja eller nei, men tilbyr en grundig analyse av hver enkelt rammebetingelse som påvirker etableringen av et ledende teknologiselskap i Trøndelag. For å realisere målet om å skape en teknologigigant som NVIDIA, er det nødvendig med betydelig støtte i form av økt tilgang til kapital, endringer i skattesystemet, og tiltak for å tiltrekke og beholde kvalifisert arbeidskraft.

Er du interessert i å bruke Junior Consulting til ditt neste prosjekt?

Junior Consulting AS

Neufeldtsgate 1
7030 Trondheim
Org.nr: 998 354 732

Følg oss
LinkedIn logoFacebook logoInstagram logo
Søk stilling
Kontakt
Junior Consulting Logo