Ringvirkninger av sjømatnæringen i Trøndelag

Hvor store ringvikrninger har sjømatnæringen på sysselsetting, eksport og veriskapning?

Dette spørsmålet var bakgrunnen for et prosjekt vi gjennomførte flere sjømatbedrifter i samarbeid med Trøndelagsstiftelsen.

Strategi
Image

Trøndelag er en av de største havbruksregionene i Norge og står for mellom 20-25% av den norske produksjonen av oppdrettslaks. I tillegg til den direkte verdiskapningen knyttet til laks skaper havbruksnæringen store ringvirkninger i tilknyttede næringer og lokalsamfunnet.

De siste tiårene har havbruksnæringen bidratt til å gi betydelig vekst og optimisme langs kysten og deler av innlandet i Trøndelag. Dette har vært et viktig grunnlag for investering i innovasjon, nye teknologier og bedre løsninger. I tillegg har havbruksnæringen bidratt til å bygge opp lokalsamfunnene rundt industrien.Hensikten med rapporten er å sette søkelys på og kartlegge ringvirkningene av havbruksnæringen i Trøndelag. Utvalgte hovedfunn inkluderer:

  1. Sjømat står for 60% av ekporten fra Trøndelag
  2. Sjømatnæringen sysselsetter totalt 12 000 personer gjennom direkte og indirekte sysselsetting
  3. Sjømatnæringen bidrar med risikokapital til andre lokale næringer
  4. Store investeringer i sjømatnæringen bidrar til stor aktivitet i det lokale næringslivet gjennom bruk av lokale aktører.

Artikkelen i MN24 kan du lese her.
Hele rapporten kan du lese her.

Er du interessert i å bruke Junior Consulting til ditt neste prosjekt?

Junior Consulting AS

Neufeldtsgate 1
7030 Trondheim
Org.nr: 998 354 732

Følg oss
LinkedIn logoFacebook logoInstagram logo
Søk stilling
Kontakt
Junior Consulting Logo