Vekststrategi for Scale Aquaculture i samarbeid med BDO

Hvordan fortsette veksten i et milliard-selskap? Vi utforsket mulige veier sammen med BDO

Strategi
Image

Bakgrunn og Formål

Scale Aquaculture er en betydelig aktør innen havbruksnæringen som ønsket å utvikle en vekststrategi fram mot 2035. For å oppnå dette, inngikk selskapet et samarbeid med BDO og Junior Consulting. Formålet med prosjektet var å lage en omfattende plan som skulle sikre bærekraftig vekst og øke Scale Aquacultures konkurransekraft i det globale markedet.

Samarbeid mellom Junior Consulting og BDO

På grunn av prosjektets omfang og kompleksitet, var et nært samarbeid mellom Junior Consulting og BDO avgjørende. BDO ledet prosjektet, mens Junior Consulting bidro med analysearbeid. Dette inkluderte konkurrentanalyser, markedsanalyser og verdikjedeanalyser. Gjennom hyppige møter og workshops sikret vi at våre analyser ble integrert i den endelige strategirapporten.

Konklusjon

Prosjektet for Scale Aquaculture var en omfattende og kompleks oppgave som krevde nøye koordinering og samarbeid mellom Junior Consulting og BDO. Vårt bidrag med konkurrentanalyser, markedsanalyser, og verdikjedeanalyser la grunnlaget for en solid vekststrategi som vil hjelpe Scale Aquaculture å navigere de kommende utfordringene og mulighetene i havbruksnæringen. Vi er stolte av å ha bidratt til å forme fremtiden for en nøkkelspiller i denne viktige industrien.

Er du interessert i å bruke Junior Consulting til ditt neste prosjekt?

Junior Consulting AS

Neufeldtsgate 1
7030 Trondheim
Org.nr: 998 354 732

Følg oss
LinkedIn logoFacebook logoInstagram logo
Søk stilling
Kontakt
Junior Consulting Logo