Et utvalg av våre prosjekter.

Filtrér prosjekter
Projektbilde
Strategi
Les rapport

Lakseskatten: Høringssvar på vegne av de største aktørene

Vi har på vegne av store regionale næringsforeninger, næringsallianser, og regionale sparebanker kartlagt lakseskattens mulige konsekvenser for investeringer, verdiskaping og arbeidsplasser i distriktene.

Projektbilde
Strategi

Kartlegging av norske kystbedrifter for et utvalg næringslivsaktører

Kystbedrifter og deres foretagender er norskekystens livsnerve. Vi har kartlagt dem.

Projektbilde
Strategi
Les rapport

Gjør exit-skatten norske enhjørninger umulige?

Junior Consulting ble engasjert av Trøndelagsstiftelsen og Næringsforeningen i Trondheimsregionen for å analysere hvordan exit-skatten påvirker norske gründere. Målet var å synliggjøre skattens virkemåte og undersøke dens uforutsette konsekvenser. Vi ønsket særlig å belyse hvordan skatten kunne påvirke gründere, investorer og det generelle næringslivet i Norge.

Projektbilde
Strategi

Analyse av grunnrentebeskatningens betydning for oppdrettsnæringen for SalMar

Endringer i beskatning, i dette tilfellet knyttet til bruk av felles norske ressurser, kan utgjøre en forskjell i oppdrettsnæringen.

Projektbilde
Strategi

Et internasjonalt selskap innen havbruk

Analysere nåsituasjonen og se fremtidsmulighetene for sle

Projektbilde
Strategi

Ringvirkninger av sjømatnæringen i Trøndelag

Sjømatnæringen bidrar til store ringvirkninger i Trøndelag, vi har kvantifisert dem

Projektbilde
Strategi

Vekststrategi for Scale Aquaculture i samarbeid med BDO

Scale Aquaculture er en betydelig aktør innen havbruksnæringen som ønsket å utvikle en vekststrategi fram mot 2035. For å oppnå dette, inngikk selskapet et samarbeid med BDO og Junior Consulting. Formålet med prosjektet var å lage en omfattende plan som skulle sikre bærekraftig vekst og øke Scale Aquacultures konkurransekraft i det globale markedet.

Projektbilde
Strategi

NVIDIA ville ikke overlevd i Norge

På oppdrag fra Trøndelagsstiftelsen, Wist Holding og Næringsforeningen i Trondheimsregionen har vi har analysert relevante rammebetingelser i Trøndelag for å vurdere om regionen har potensialet til å utvikle et globalt ledende teknologiselskap. Vår hypotetiske tilnærming baserer seg på en tankelek der vi forestiller oss at NVIDIA ble grunnlagt i Trondheim, ikke i California.

Projektbilde
Strategi

Markedsundersøkelse av det europeiske transportmarkedet for Gire

Vår analyse dannet et godt grunnlag for å kunne ta viktige beslutninger om videre ekspansjon.

Projektbilde
Strategi
Design
Les rapport

NTNU Discovery - Å formidle suksess

Junior Consulting ble engasjert av NTNU Discovery for å evaluere effekten av finansielle støttemidler tildelt i perioden 2011 til 2023. Formålet var å gi en detaljert oversikt over resultatene og å belyse hvordan støtten har bidratt til utvikling og kommersialisering av forskningsbaserte ideer.

Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Junior Consulting AS

Neufeldtsgate 1
7030 Trondheim
Org.nr: 998 354 732

Følg oss
LinkedIn logoFacebook logoInstagram logo
Søk stilling
Kontakt
Junior Consulting Logo